Ord mot ord i fullmäktige

Paulssons Fastigheter säljer sina fastigheter på Koppargården till Landskronahem och vice versa på Silvergården.
Igår var fastighetsbytet i norr uppe i fullmäktige. Det handlar om affären där Paulssons Fastigheter säljer sina fastigheter på Koppargården till Landskronahem och vice versa på Silvergården.

Det hettade till ordentligt när kommunfullmäktigeledamöterna träffades i Rådhuset på måndagseftermiddagen. Ord stod mot ord när fullmäktige hade att ta ställning till den strukturaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter som innebär ett ”byte” av fastigheter i Koppargården och Silvergården. Inte hjälpte det att Landskronahems ordförande, Kenneth Håkansson (-) gav sin opolitiska syn på vad som var sagt och hänt i styrelserummet hos det allmännyttiga bolaget.

Socialdemokraterna efterlyste syftet med fastighetsbytet dessutom ville man se en auktoriserad fristående besiktning av Koppargården 3.
– Ni  måste läsa på, så enkelt är det bara, sa Stefan Olsson (SD) och var beredd att kopiera upp handlingarna till S-ledamöterna.
– Allt står här, sa han och viftade med en lunta papper och menade att det redan fanns en oberoende och extern värdering i handlingarna.

Flera socialdemokrater äntrade trots detta talarstolen och efterlyste dokumenten och värderingen ”även för Koppargården 3”.
– Jag vet inte varför ni inte begär att Kenneth Håkansson går upp. Men då gör jag det istället, sa Carin Herrstedt (SD) och fick upp Landskronahems ordförande i talarstolen.
– Jag utgår från att ni läst allt, inledde Kenneth Håkansson sitt anförande.
– Det föreligger tre värderingar. Gjorda av en oberoende och extern konsulter för att inte säga auktoriserade, förklarade han.

Lars Svensson (S) som efterlyst syftet  med fastighetsbytet fick också svar på detta.
– Vi kraftsamlar nu på Koppargården, sa Kenneth Håkansson och menade att det är enklare att vara ensam på ett område istället för att splittra upp det på flera fastighetsägare.

Bollen rullade nu in i styrelserummet hos Landskronahem och frågan var vad som blivit sagt där och vilka ärenden som varit sekretessbelagda kom att debatteras.
Eva Örtegren (S) hävdade att det efterlysts oberoende värderingar vid detta styrelsemöte.
– VD Helena Fremle har sagt att det finns för Silvergården men inte för Koppargården, hävdade hon.
– På samma möte sa Kenneth Håkansson att det visst finns, påstod Carina Herrstedt (SD) vilket Kenneth Håkansson också intygade att så var fallet.
– Det var beklagligt att värderingen för Koppargården 3 inte begärdes ut, ansåg han.

Då begärde Mercide Özer som också sitter i Landskronahems styrelse ordet.
– Det var jag som ställde frågan till VD:n  Kenneth sa inte ett ord. Att Carina skulle ha hört Kenneth måste vara för att ni sitter nära varandra. Det måste ha varit väldigt tyst.

Därmed var talarlistan slut och votering begärdes och Socialdemokraterna fick med röstsiffrorna 28-20 genom en minoritetsåterremiss där man vill se en auktoriserad fristående besiktning av Koppargården 3.

Med andra ord. Frågan kommer att komma upp på dagordningen igen och huruvida Widehov Konsult AB:s värdering går i repris då, återstår att se.

FAKTA
Överenskommet fastighetsvärde för kv Silverängen l uppgår till ca l7l 500 000 kr och avser 265 bostäder, 34 lokaler och l6 stycken bilplatser med en total uthymingsbar area på 20 B14 ml vilket ger ett pris på ca 8 240 kr/m‘.

Överenskommet fastighetsvärde for kv Kopparängen 3 uppgår till ca 134 000 000 kr och avser 245 bostäder, 44 lokaler samt 18 st. bilplatser, med en total uthymingsbar area på 18 703 m2, vilket ger ett pris på ca 7 165 kr/m’.

Differensen mellan de överenskomna fastighetsvärdena uppgår till ca 37 500 000 kr, och till Landskronahems fördel.

Läs mer: 37,5 miljoner skiljer i fastighetsaffär

Till arkivet