Annons

Landskrona ligger mitt i smörhålet – Ven kan komma att byggas ut

Fessor Evers en visionär som nu ingår i Landskrona stads nytillsatta styrgrupp.
– Jag brinner för att förbrödra Sverige och Danmark, säger han.

I vår presenteras en gemensam dansk-svensk prognos över trafikutvecklingen över Öresund samt i sundet som sådant. Mycket pekar på att trafiken kommer att öka såväl mellan länderna som fartygstrafiken i sundet. Landskrona stad har därför i dagarna tillsatt en utomparlamentarisk grupp av experter för att påverka regeringarna på båda sidor sundet om att Europaspåret är framtidens melodi. Nu kopplar man dessutom på en konstgjord ö strax söder om Ven.

Annons
 

Fessor Evers, pro audacis, har knutits till gruppen.
– Det kan låta sturskt men faktum är att den utveckling vi nu ser i Landskrona har jag sått fröet till. Allt från Nyhamn och hotell på Jönsaplan till Norra Borstahusen och tunneln är mina idéer. Det enda Torkild inte nappat på är jubileumsfrimärket som jag föreslog 2013.

I dag anser många att nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark ska gå mellan Helsingborg och Helsingör. Den förbindelsen innehåller inte en järnvägsanslutning för godstrafik utan enbart för persontåg.
– Tokigt nog inte heller någon vägtrafik. Självklart ska bilarna också kunna ta sig över i den nya förbindelsen. Nu adderar vi en konstgjord ö, strax söder om Ven med direktanknytning  alldeles sydväst om fyren som finns här, säger Fessor Evers.

Tanken är att venborna fritt ska få tillgång till vägtunneln.
– Turister får emellertid ta tåget hit. En station typ den som finns vid Triangeln byggs på sydspetsen på den nya ön som förslagsvis döps till Heven.

Den nya ön, byggs av de jordmassor som grävs ut under Köpenhamn samt på den svenska sidan, har kalkylerats kosta runt 5 miljarder.
– På mindre än sex år ska denna extra kostnad kunna räknas hem, säger Fessor Evers och förklarar att Landskrona stad med detta får tillgång till havsnära tomter av ett helt unikt slag.
– Faktiskt helt i klass med The World i Dubai.

Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör kommer enligt Landskrona stads företrädare  inte möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa.
– Inte heller tidsvinsterna skulle vara så betydande som med Europaspåret, säger Torkild Strandberg som nu dessutom är beredd att frångå tomtkön och låta Nordens ledande företagsledare få förköpsrätt till en tomt mitt i Öresund.

– Med anledning av detta bör den svenska regeringen omgående utreda Europaspåret som ett alternativ i diskussionerna kring nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark. Redan i slutet av maj reser jag till Bryssel för samtal med den danske EU-kommissionären Margrethe Vestager. Hon är dessutom från vår vänort Glostrup, poängterar Fessor Evers.

Att det nu läggs till en vägtunnel är en marginell merkostnad menar expertgruppen.
– Dels kan Ventrafiken avvecklas och bara de nya VD.arna som tillsätts där i parti och minut går ju loss på en 700 000- 800 000 årligen. Räntekostnaderna för vägtunneln är mindre än kostnaderna för rederiet, poängterar Fessor Evers.
– Den Öresundsförbindelse som till slut blir verklighet bör vara den som ger störst nytta för svenskt näringsliv och vår framtida välfärd, inflikar Torkild Strandberg.

Det är antagligen inte utan att någon drar på smilbanden åt tankarna som nu framförs men Fessor Evers höjer ett pekfinger i luften.
– Det fanns en företagare i danska Herning en stad lite större än Landskrona som sa att han skulle sätta” byen” på världskartan. Ikväll spelar Ed Sheeran där och tidigare har man gästats av allt från Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen till Elton John och Dolly Parton.  Det finns ingen som skrattar åt det idag, säger Fessor Evers och återgår till den konstgjorda ön.
– Vår första tanke var att flytta hela Ven ett par sjömil söderut.  Detta för att underlätta för lyxkryssare i sundet samtidigt som tunneln då kunde ansluta till ön. Kan man flytta hela Kiruna så går det att ändra läge på Ven. Men här inser vi att bygga en ny ö mitt i sundet gör att färjorna kan lägga till vid Hevenhamn, samtidigt som vi når tunneln, säger han och för ovanlighetens skull tycks konsensus råda i stadshuset.  Det skaver tydligen bara på en punkt.
– Jag och Torkild är väl inte helt överens om utbyggnadsplanerna för Karlslund. Jag anser att vi först skulle pratat med Disneyland innan vi gav en option till Serneke. Landskrona ligger mitt i smörhålet, avslutar Fessor Evers. 

Nu presenteras tankarna om en ny konstgjord ö i anslutning till södra Ven.

I ett tidigt skedde fanns planer på att flytta hela Ven söderut.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser