Startdatum för Scandust

Befesa Scandust har nu fått tillåtelse att åter starta upp sin återvinningsverksamhet.
Nu har ett preliminärt datum för produktion på Befesa Scandust lämnats från Länsstyrelsen.

Det finns nu ett preliminärt datum – 24 april – då Befesa Scandust kan återuppta produktionen i anläggningen i Landskrona. Datumet ställdes upp vid ett avstämningsmöte mellan bolaget och Länsstyrelsen Skåne igår.

– Det är viktigt att påpeka datumet är preliminärt. Länsstyrelsen har begärt att få in en del nya kompletteringar, och en eventuell produktionsstart i april bygger på att vi får in handlingar vi kan godkänna, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Kompletteringar
Kompletteringen gäller bland annat en anmälan om den torra process för slamhantering och ett reviderat kontrollprogram som Befesa Scandust har tagit fram. Länsstyrelsen ska också närmare granska den miljötekniska undersökning som bolaget har lämnat in, vilket kommer att ske efter påsk. Innan dess kommer Länsstyrelsen att fatta beslut om den inledande saneringen inom fabriksområdet.

Prövning av nytt tillstånd i höst
– Om allt går som det ska kan Befesa Scandust återuppta produktionen 24 april. Vi kommer dock att begränsa mängden filterstoft och torrt zinkslam som får lagras samtidigt inom anläggningen. Detta sker väntan på en ny integrerad tillståndsprövning enligt miljöbalken och Sevesodirektivet som påbörjas efter sommaren, säger Annelie Johansson.

Till arkivet