Annons

Förtur för nya skattebetalare möjligt

Första spadtaget på Strandbyn i Borstahusen togs i slutet av januari 2016.
Nu är det alldeles strax dags för inflyttning i de första husen.

Jakten på nya skattebetalare går vidare. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg öppnar i en intervju med Landskrona Direkt för att politiken kan göra undantag i tomtkön om bara rätt person vill flytta till Landskrona.

Annons
 

I en enkät från 2011 svarade de som då stod i Landskrona stads tomtkö att det var i Borstahusen som man ville bygga. Nu är vi där. 29 tomter söker nu nya ägare i en tomtkö som till 4/5 består av Landskronabor. Frågan är hur det gått för kommunledningens målsättning att få nya skattebetalare till kommunen.
– En betydande andel av de som nu kommer att flytta till Borstahusen är nya Landskronabor. Det är bra. Vi behöver nya skattebetalare!, poängterar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) med en för dagen ytterst hes stämma.

I förra veckan berättade stadsbyggnadschef Anna Thott att Stockholmaren som står först i kön inte har hittat sin drömtomt på drygt 30 år. Med tanke på att det bland de hundra första i kön endast finns åtta utombys, så är chansen till många nya skattebetalare kanske inte så stor. Sammanlagt står 437 landskronabor i tomtkön samt 120 potentiella nya skattebetalare.
– De tomter som nu fördelas går via tomtkön. Det är ett medvetet beslut. Vi kan inte ha en tomtkö och sedan aldrig fördela tomter ur den. Jag ser fram emot en genomgång av hur mycket inflyttning alla de nya byggprojekten genererar, säger Torkild Strandberg.

När Landskrona Direkt pratade om förtursmöjligheter med stadsbyggnadschefen så var dessa ytterst begränsade och en storföretagare som var beredd att flytta sin verksamhet och sin familj till Landskrona kunde antagligen inte komma i fråga för förtur. Torkild Strandberg öppnar dock dörren för att möjligheten finns och menar att det är upp till politiken att avgöra detta.
– Det finns möjlighet att begära förtur i tomtkön. Då ska det prövas av kommunstyrelsen. Jag tror att det är viktigt att vi har redskap som gör det möjligt att attrahera större företagsetableringar, säger han.

Har då tomtkön rent av spelat ut sin roll om det ska kunna göras undantag.
– Jag tycker inte om köer överhuvudtaget. Jag tycker det för tankarna till Östtyskland och liknande. Min ambition är att vi ska kunna tillfredsställa de behov och önskemål om tomter och bostäder som finns.

Torkild Strandberg har aldrig hymlat med att önskan och ambitionen är att attrahera till regional och nationell inflyttning till Landskrona och Borstahusen. I markanvisningsavtalen till byggherrarna som nu bygger på Strandbyn står inskrivet att deras marknadsföring ska riktas regionalt och gärna nationellt.

Har man lyckats i den omfattning du hoppats på?
– Det som räknas är resultatet. Man har jobbat med detta på ett helt annat sätt än tidigare. När de första etapperna av Borstahusen är klara vet vi resultatet.

Hur många av de som redan köpt tomt och nu bygger på Strandbyn är nya skattebetalare?
– Jag har inte de siffrorna i nuläget, men de kommer att redovisas.

Avslutningsvis, har du själv planer på att ställa dig i tomtkön och var hade du i så fall helst velat bygga?
– Nej, jag har inga sådana planer. Jag skulle nog kunna bo på de flesta håll i Landskrona och finna mig väl tillrätta, avslutar Torkild Strandberg.

Läs mer: Inget VIP:ande i tomtkön

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser