Annons

Landskrona tar fajten för en Öresundstunnel

Lennart Serder och Christian Alexandersson tror stenhårt på Europaspåret, så pass att marken runt järnvägsstationen nu inte exploateras innan beslut tas om en framtida Öresundsförbindelse.  På bilden syns hur Landskrona tänker sig en utveckling av stationen.

Att planera framtiden för en stad görs alltid på kort och lång sikt. Ett projekt som tillhör den senare kategorin är Europaspåret. Det går ut på att nästa fasta tågförbindelse under Öresund ska utgå från Landskrona och landa i en station som ska byggas under Tivoli i Köpenhamn. Inom 15 år ska det vara en verklighet. Detta tror stadens ledning som nu även anställt en ny projektledare sedan den tidigare hamnat på regeringskansliet.

Annons
 

Det är många på såväl hemma- som bortaplan som skakar på huvudet åt Europaspåret men Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona, anser att chanserna att förbindelsen en vacker dag hamnar i ”hans” stad är större än i någon annans. Landskrona Direkt har fått en genomgång av projektet med honom och den nyanställde projektledaren Lennart Serder.
– Mattias Schriever-Abeln som tidigare samordnade utredningsarbetet kring Europaspåret har fått jobb på Näringsdepartementet, förklarar Christian Alexandersson och passar på frågan om kommunen rent av lyckats placera honom där.

Davids kamp mot Goliat
Historien om David och Goliat torde vara välbekant.  David dödade Goliat genom att kasta en sten mot hans tinning. Frågan är hur en sådan lilleputt kunde besegra jätten?

Berättelsen om Europaspåret handlar om hur Landskrona ensamt kämpar mot 32 skånska och 46 danska kommuner som alla ser HH-tunneln som nästa självklara fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark.
Istället för att kasta en sten likt David väljer Landskrona att noggrant göra sin läxa.
– De andra kommunerna blundar för problemen och väljer bort att se lösningarna på den ökande godstrafiken, säger Christian Alexandersson.

I Danmark har politiken och näringslivet just nu stort fokus på att få till Fehmarn Bält-tunneln, en tunnel som med motorväg och järnväg ska knyta ihop Danmark med Tyskland. Planerad byggstart är 2018 eller 2019 och tunneln beräknas bli klar runt 2026. När detta projekt är igång kommer fokus i grannlandet att flyttas mot Öresund och en ny fast förbindelse.

Fehmarn Bält-tunneln ligger till stor del till grund för argumenten som talar för Europaspåret.
Enligt Lennart Serder, projektledare för Europaspåret, kommer enbart godstrafiken över Öresund att öka med hela 80 procent när tunneln mellan Danmark och Tyskland är ett faktum, en ökning som Öresundsbron inte är i närheten av att klara av.
– Det är inte vi som kommit fram till det utan den danska Trafikstyrelsen, förtydligar Lennart Serder.

Samtidigt talar man i Region Skåne och Greater Copenhagen endast om att nästa fasta förbindelse över Öresund ska byggas mellan Helsingborg och Helsingör. Enligt Lennart Serder så kommer inget gods att kunna färdas den vägen.
– Man har sedan handslaget mellan Malmö och Helsingborg, när Malmö fick bron, varit överens om att nästa gång är det HH (Helsingborg-Helsingör)som gäller. När man tittar på restiderna så kan jag inte förstå deras argument. Åker en Helsingborgare via Landskrona och Europaspåret så får han 23 minuter kortare restid. Och detta vill man inte prata om i det andra förslaget, poängterar han.

Hade det varit frågan om att lösa problemen så hade Europaspåret varit med på kartan

– Vi har dessutom 20 meters djup utanför Landskrona. Det innebär att vi kan ha rätt lutningar till godstrafiken. Godstrafiken har man helt tagit bort i HH-förslaget. En tunnel där hade blivit för djup. Godset hade kommit ner i tunneln men inte upp, poängterar Lennart Serder.
– Hade det varit frågan om att lösa problemen så hade Europaspåret varit med på kartan. Men eftersom den politiska överenskommelsen är viktigare än den vi har så får vi stångas, understryker han.

Utslängda från möte
Christian Alexandersson menar att Landskrona inte tas på allvar.  Han ger ett exempel på vad som skedde vid Region Skånes förberedande möte, i början av juni 2015.  Skånes åtta största kommuner var kallade för att skapa en gemensam politisk enighet kring frågan.
– Tyvärr så vill man politiskt inte ha med Landskrona. Man kom fram till en enad Skånebild genom att skicka ut Landskrona från mötet. Vi fick åka hem. Sen dess är det HH som gäller, säger Christian Alexandersson och fortsätter.
–  På den politiska kartan vill man se en balans mellan Malmö och Helsingborg. I den enade Skånebilden man tog fram 2015 var att Malmö stöttar Helsingborg samtidigt som Helsingborg inte har något emot en Metro mellan Malmö och Köpenhamn. Men metron är en helt egen fråga där man knyter ihop Malmö och Köpenhamn och det gäller bara persontrafik.

Christian Alexandersson är fullt och fast övertygad om att Landskrona är det bästa alternativet.
– Lund vill inte ha gods genom sin stad. Vi kan ta 70 procent av allt gods via Landskrona. Till fördel för ökad persontrafik via Lund och Malmö till Kastrup. Kastrup vill dubbla sin kapacitet. Och en sådan ökning kan du inte genomföra om du ska köra gods över bron.

Lobbar mot näringslivet
Europaspåret saknar dock inte stöd.
– Enligt Dansk Industri som var med oss i Almedalen, går 25 procent av Danmarks export går till Skandinavien, och vi är det enda alternativet som har med gods i planerna.

Nu gör företrädarna allt för att slipa sina argument och få med näringslivet på sin sida.
– DSV är störst på logistik i världen och vi har träffat deras koncernchef och de är mycket intresserade. Vi har även träffat exempelvis Green Cargo. Båda säger att vi gärna får använda deras namn. När väl frågan väcks så hoppas vi att politiken kommer att lyssna på näringslivet, de som kommer att drifta allt, säger Christian Alexandersson.
– Vi har även kontakt med Näringslivets Transportråd och Västsvenska Handelskammaren. Vi skaffar oss nu tunga partners som stöttar projektet.  Sen ska dessa hjälpa till att lobba för Europaspåret för att se till att öka kapaciteten för gods över Öresund.

Restiden kortast via Landskrona
Förutom godstrafiken så betonar förespråkarna för Europaspåret än en gång att restiderna kommer att bli betydligt kortare med deras förslag.
– Det blir 45 minuter kortare restid från Göteborg till Köpenhamn via Landskrona än via Malmö. 45 minuter på en resa som tar två timmar. Om HH går genom så säger Helsingborgarna att det tar 45 minuter från Köpenhamn till Helsingborg men åker de via Landskrona så rör det sig om 24-25 minuter. Även Lund hamnar närmare Köpenhamn, säger Lennart Serder och visar på en karta.
– Intressant ur ett Skåneperspektiv är att vi även får med oss östra Skåne. Kristianstad kommer att få en timme till Köpenhamn. Idag har dom en och en halv. Kopplar man sedan till stambanan kan du med de kommande höghastighetstågen åka mellan Stockholm och Köpenhamn på 2,5 timme via Landskrona.

Bygget av Europaspåret är gigantiskt och stora förändringar är att vänta på båda sidor av sundet om det blir verklighet.
– En ny station i Landskrona, söder om den nuvarande, med sex spår och fyra plattformar ska byggas. Den kommer att påminna om stationen i Hyllie. Två av spåren är avskärmade från plattformarna och avsedda för godstrafik, säger Lennart Serder och fortsätter.
– Från stationen går spåren till en sänktunnel söder om Gråen. Tunneln går sedan upp i markläge vid Nordhavn i Köpenhamn. Därifrån borras tre tunnlar, en för gods och två för persontrafik, under Köpenhamn till Hovedbanegården. Under Tivoli gräver man ut en station typ Triangeln i Malmö med uppgångar till Hovedbanegården och Rådhusplatsen. Sedan kopplar vi på de befintliga spåren, förklarar Lennart Serder.

…tre Michelinstjärnor i hur man driver en stad

Planerna är svindlande och frågan är hur förslaget tas emot av Landskronaborna. Dessa är dock de stora vinnarna enligt Christian Alexandersson och Lennart Serder. Samtidigt poängterar stadsdirektören vikten av att kommunen kommer till rätta med problemen inom skola, vård och omsorg.
– Detta är guld för Landskrona. Staden är metropolen i Öresundsregionen om 50 år, säger Lennart Serder.
– I dag har vi planer för 3000-4000 nya lägenheter. Skulle Europaspåret bli verklighet så kommer Landskrona att explodera. Vi måste nu parallellt visa att vi kan leverera i kvalitet i vård, skola och omsorg. Misslyckas vi där, då misslyckas vi på hela fronten. Då blir vi inte attraktiva. Vi kommer aldrig att lyckas i Karlslund om vi inte får till skola vård och omsorg. Men kan vi hitta balans i alla frågorna då är vi topnotch, tre Michelinstjärnor i hur man driver en stad, förtydligar Christian Alexandersson och fortsätter.
– Jag kan se att husförsäljningen i Landskrona kommer att öka. Vi kommer att vara med i en större region. Här är 4 miljoner människor i en arbetsmarknadsregion, säger han och pekar på en cirkel som sträcker sig från Halmstad i norr till Trelleborg i söder, Odense i väster till Kristianstad i öster.

Materialet som Landskrona Direkt får presenterat för sig gäller alltså långt ifrån bara Landskrona. 
– Danskarna vill inte ha någon godstrafik på den sidan.  De vill göra om kustbanan till en S-tågslinje. En tunnel från Knutpunkten fungerar inte. Den måste byggas på annan plats och då blir det en omväg. Man vill i Region Skåne inte inse detta. Man blundar för faktafrågorna.

Beträffande Helsingborg så ser Christian Alexandersson även stora fördelar för helsingborgarna med Europaspåret.
– Europaspåret i kombination med en vägtunnel mellan Ramlösa och Snekkersten är mycket bra för Helsingborg. Då kommer man att kunna frigöra mark i centrala Helsingborg som idag är till för biltrafiken till båtarna och bygga attraktiva bostäder på. Lägg därtill den kortare restiden som vi talat om tidigare. Vad är drömmen för Helsingborg? Att ta sig snabbt till Helsingör? Eller till Köpenhamn? Jag tror att de som vill till Helsingör hellre turar på en båt än sitter på ett tåg.  Men ska man till jobb i Köpenhamn så vill man att det ska gå så fort som möjligt.

Hur tar då Helsingborgarna emot förslaget om Europaspåret?
– Jag är ute ofta och håller föredrag i alla sammanhang. Jag har till och med talat för rotaryklubbar i Helsingborg. Det blev en aha-upplevelse för dom. Jag fick inga mothugg, säger Lennart Serder.

En av flera viktiga grupper som måste övertygas är Greater Copenhagen. Men här bidar Christian Alexandersson sin tid.
– Landskrona har i år en styrgruppsplats i Greater Copenhagen. Det är en viktig organisation för det här samarbetet och för utvecklingen av infrastrukturen. Där talar man om HH och metron men det är där vi måste ställa frågan om vad som ska lösas.

Vad kommer då kalaset att kosta?
– Från Stationen under Tivoli till Landskrona kommer förbindelsen att kosta cirka 38 miljarder danska kronor. Då inkluderar vi allt. Tunnel, spår och ny station.  25 miljarder svenska kronor kommer vägtunneln mellan Ramlösa och Snekkersten att kosta, berättar Christian Alexandersson.

Hur länge är det ekonomiskt försvarbart att driva den här linjen med pengar från Landskronas skattebetalares plånbok?
– Kostnaden för arbetet med Europaspåret hittills är cirka 6 miljoner kronor. Stor del av denna kostnad är ren marknadsföring av Landskrona och har satt staden tydligt på kartan i såväl Sverige som Danmark.  Nu försöker vi bland annat få med Trafikverket i planerna. Och sedan hoppas vi att Region Skåne ska inse att vårt alternativ är det bästa, säger Christian Alexandersson utan att precisera hur länge Landskronaborna ska stoppa in miljoner i projektet.

Om nu danskarna inte vill se någon godstrafik mellan Helsingör och Köpenhamn, varför är de då inte tydliga med detta och stöttar Europaspåret?
– I Danmark är man inte ett dugg intresserade av att prata förbindelser till Sverige innan Fehmarn Bält-tunneln är påbörjad. De vill därför inte skaffa sig ovänner i Sverige innan det är dags att lösa problemen. Och till dess ska vi ha allt klart. Det är då vi vill vara med. Vi har tittat på teknik, miljö och ekonomi och vi kan inte se några svagheter. Vi kan räkna hem allt, bland annat genom EU-bidrag på 23 procent, säger Christian Alexandersson.

När det i Sverige talas om höghastighetståg och även förbindelser över Öresund så är det i Sverigeförhandlingarna som diskussionerna förs. Här är det dock HH som gäller. Än så länge.
­– HH är duktiga på den politiska lobbyismen mot oss. Vi ska inte finnas, vi stör den politiska ordningen, säger Lennart Serder.
– Men vi har nu hamnat på ett eget spår i Sverigeförhandlingarna om uttrycket tillåts. Vi fick inte vara med i det enade Skåne så vi fick ställa oss med kepsen i näven och diskutera med Sverigeförhandlingen själv. Men även där talar tiden för oss eftersom vi gjort läxan. Så länge HH blundar för problemen som ska lösas så tjänar vi på det, säger Christian Alexandersson.

Den fula ankungen blinkar mot Landskronaborna
Låt oss avsluta som vi började, i sagornas värld. Med en förhoppning om att Østerbros store son, HC Andersen, alldeles intill sin boulevard och staty får en metrouppgång  där Landskronabor, Helsingborgare och andra sundsresenärer år 2030 kommer stiga upp i Köpenhamn. 

Restiden är ett av Europaspårets starkaste argument.

Under Tivoli i Köpenhamn byggs en ny station typ Triangeln i Malmö.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser