Annons

1000 nya bostäder kan bli aktuellt i Koppargården

Situationsplan Koppargården, Landskrona. Illustration Fojab Arkitekter.

I fredags gick Fojab arkitekter ut med ett pressmeddelande där man berättade att ”deras  visionsförslag är utvalt i ett parallellt uppdrag i Koppargården, Karlslund i Landskrona”. Uppemot 1000 nya bostäder kan det bli aktuellt med i området. Samtidigt kan några av de gamla fastigheterna komma att rivas.

Annons
 

Förslaget som kallas för Årtidsparkerna är ett första utkast till hur man tänker sig Koppargårdens framtid.
”Denna tidiga vision kommer nu att visa vägen i det fortsatta arbetet med området där målet är att åstadkomma en tätare, mer varierad bebyggelse och nya attraktiva mellanrum, samtidigt som en stor del av dagens lägenheter och stråk bevaras.”, skriver Fojab i pressmeddelandet,  något som kan tolkas som att det finns planer på att åtminstone riva någon fastighet i området. En fråga som bollas vidare till Helena Fremle, vd på Landskronahem.
– Det som Fojab tagit fram är idéskisser, inte färdiga förslag eller planer, för hur området kan gestalta sig. I  arkitekternas idéförslag finns det befintliga fastigheter, som är rivna. I förslaget finns en betydande och varierad förtätning, det vill säga nyproduktion av  både små- och flerbostadshus, vilket också framgår av skissen, svarar hon och något entydigt svar ges inte på frågan.

– Vi är väldigt glada över att Landskronahem valde att gå vidare utifrån våra idéer om Koppargårdens möjligheter, säger Karin Fagerberg på Fojab arkitekter och ger en förklaring till varför man valt att kalla sitt förslag för Årstidsparkerna.
– Det är efter de fyra mindre parker med starka årstidskaraktärer som skapats i förslagets centrala delar.

Årstidsparkerna är ett mellanting mellan torg och park. De är tänkta att komplettera områdets generösa grönytor och idrottsanläggningar och bidra till att utveckla områdets identitet. Visionen innehåller 1600 bostäder, inräknat de befintliga, dessutom planeras för två nya förskolor. De nya bostäderna består av en mix av flerbostadshus i en öppen kvarterstruktur och radhus. Nya, diagonala gator leder in mot rekreationsområdet. En genomgående tanke är att det ska vara enkelt att orientera sig i området och att de boende alltid ska ha närhet till en park eller annan mötesplats.
-Fojabs idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen, säger Helena Fremle.

Hur många bostäder finns det idag inom det aktuella området?
– I dagsläget har Landskronahem 415 lägenheter i Koppargården. När affären med Paulsson Fastigheter Öresund AB är genomförd kommer vi att ha 680 lägenheter i området, avslutar Helena Fremle.

Den 27 februari 2017 tog Landskronahems styrelse ett inriktningsbeslut för området Koppargården i Karlslund.
Fojab arkitekter har skapat film som ger en idé om hur området skulle kunna se ut i framtiden. Se den här nedan.

En kommentar till "1000 nya bostäder kan bli aktuellt i Koppargården"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | 37,5 miljoner skiljer i fastighetsaffär

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser