Moderaterna höll årsmöte

Emil Tingström fick förnyat förtroende att leda Landskronamoderaterna. Foto: Privat.
Emil Tingström fick förnyat förtroende att leda Landskronamoderaterna. Foto: Privat.

Landskronamoderaterna höll på tisdagskvällen, ett välbesökt ordinarie årsmöte på föreningens lokal på Norra Långgatan i centrala Landskrona.  Under ledning av årsmötetsordförande Kerstin Raudmets valde föreningen en ny styrelse bestående av både redan etablerade och nygamla ledamöter.

Den nyvalda styrelsen för Moderaterna i Landskrona består av:

Ordförande
Emil Tingtröm, omval
Ålder: 28 år.
Bor vid: Rådhustorget
Sysselsättning: Utbildare vid Landskrona Yrkeshögskola och bedriver sommarläger för ungdomar.
Politiskt mål med Landskrona: Att alla som bor och verkar i Landskrona ska mår bra på deras egna villkor. 
Vill även fokusera på närheten till alla grönområden, havet och stadens vackra arkitektur.

Vice ordförande
Torbjörn Brorson, nyval
Ålder: 45 år
Bor i: Höganäs
Sysselsättning: Arkeolog
Mål för Landskrona: Ta vara på den mångkulturella staden och se till att våra ungdomar har meningsfull fritid och bra skola. Att fokusera på det goda i kommunen och vidareutveckla allt det positiva.

Ledamöter
Hans Raita, nyval, tidigare vice ordförande
Ålder: 61 år
Bor i: Esperanza
Sysselsättning: Civilekonom. Ledamot i stadsbyggnadsnämnden, ersättare i LSRs styrelse.
Mål för Landskrona: Fortsätta den positiva utvecklingen avseende skola, bostäder och inte minst integration inom alla områden.

Ewa Löfvendahl, omval
Ålder: 58 år
Sysselsättning: medicinsk sekreterare
Bor i: centrum. 
– Jag vill fortsätta verka för att Landskrona blir en ännu bättre stad att leva och verka i, med blomstrande och varierande näringsliv för fler arbeten, ännu bättre skolor. Större trygghet på gator och torg. Det bästa med Landskrona är läget vid havet som ger stor växtkraft!

Ingrid Jerlsten, omval
Ålder: 73
Bor i: Borstahusen
Sysselsättning: Ledamot kommunfullmäktige, 1:vice ordf. omsorgsnämnden, ersättare utbildningsnämnden, ersättare Landskrona tillgänglighetsråd, styrelseledamot Furuboda Assistans Åhus och borgerlig vigselförrättare.
– Jag vill öka samarbetet med föreningar och organisationer kring de ungdomar som behöver hjälp att motiveras till en meningsfull fritid och ett liv utan kriminalitet. ”Landskrona är en trivsam och vacker småstad – där man både kan bo och arbeta.”

Jan-Åke Lindström, omval
Ålder: 74 år
Bor i: Fröjdenborgsområdet
Sysselsättning: Ledamot i Landskrona moderaternas styrelse, ledamot i kulturnämnden, Moderata Seniorer, ansvarig.
Politiska mål med Landskrona: Museum, bibliotek, teater och konsthall har en bred programverksamhet. För att inte tappa tempo så måste vi fortsätta på den idag inslagna vägen. Resurserna för kultur bör ökas. Utvecklingen av Fröfabriken måste utvecklas vidare.
Landskrona har ett stort kulturutbud för en stad i denna storlek. De finns många föreningar och verksamhet som bedriver kultur. Landskrona Foto är en annan verksamhet som sätter staden på Sverigekartan

Martina Roslund, omval
Ålder: 22 år.
Bor på: Väster
Sysselsättning: Socionomstuderande (klar vt 2017).
– En viktig fråga för mig är ökad sysselsättning till Landskronas ungdomar, såväl dag som kvällstid. Att vi arbetar för att fler ungdomar ska komma ut i arbete, men även att aktiviteter i staden på kvällstid är lättillgängliga. Tycker även att det är av stor vikt att vi arbetar för att fler ungdomar ska intressera sig för politik.
Det bästa med Landskrona är stadens mångfald och närheten till havet.

Ole Maathz, omval
Ålder: 65+
Sysselsättning: F.d. företagare
Bor i: Landskrona
– Jag tycker att polisen bör punktmarkera ungdomsgäng och bättre säkerhet ute på stan för de äldre i samhället. Ordna lärlingsjobb för ungdomar. Tätare kollektiv till handelsområdet och till byarna runt Landskrona

Martin Ström, omval
Ålder: 42

Bor: Esperanza

Sysselsättning: Gymnasielärare
– Det jag gillar mest med Landskrona är läget vid havet och att nästan allt man behöver i form av affärer, restauranger, bio, teater med mera finns här trots att staden är ganska liten, vilket i sig är ytterligare en fördel eftersom avstånden också blir små. Vill man sedan åka utanför staden är avstånden också korta. Både Lund och Helsingborg når man på 20-30 min.

– Jag vill verka för att göra Landskrona mer attraktivt som bostadsort. Norra Borstahusen är ett utmärkt exempel på vad man kan göra. Det krävs också en bra och väl fungerande skola för att locka folk att flytta hit. Ju fler folk som flyttar hit, desto mer skattekronor till kommunen. Och dessa skattekronor kan man till exempel satsa på skolan.

 

Till arkivet