Staden kan komma att sälja idrottsanläggningar

Idrottshallen är en av flera kommunala anläggningar som kan komma att säljas i Karlslunds idrottsområde. Detta är en av sakerna som kommer att utredas under det närmsta året i samband med den avsiktsförklaring som gjorts mellan kommunen och Serneke.
Idrottshallen är en av flera kommunala anläggningar som kan komma att säljas i Karlslunds idrottsområde. Det är ett av alternativen som kommer att utredas under det närmsta året i samband med den avsiktsförklaring som gjorts mellan kommunen och Serneke.

Inför ett 60-tal socialdemokratiska medlemmar i Landskrona fick Marie-Louise Svensson, nyanställd affärsutvecklare i kommunen frågan om staden har för avsikt att sälja ut de kommunala anläggningarna idrottsområdet i Karlslund.
– På det svarade hon ett tydligt, Ja!, berättar kommunalråd Jonas Esbjörnsson.

Det är knappt två veckor sedan kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna en avsiktsförklaring för att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med byggkoncernen Serneke. En affär som om den går i lås kommer att innebära satsningar i miljardklassen.

När planerna första gången presenterades för media i mitten av januari pratades det om ett nytt idrottscenter för flera olika sporter, men kanske främst om ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning som skulle komma att locka halv miljon årliga besökare till Landskrona. I förbigående talades det också om att det kan bli tal om bostäder och en skola på området. Avsikten är att under cirka ett års tid utreda förutsättningarna för de storslagna planerna och att Serneke har ensamrätt på projektet.

– Så långt är vi också med, säger Jonas Esbjörnsson och förklarar att han i avsiktsförklaringen ville ha in att föreningslivet skulle involveras i en parlamentarisk sammansatt styrgrupp.
– Nu ser jag varför så inte blev fallet. Vad är det man döljer? Ska IP, idrottshallen, ridhuset med mera säljas?

Stadsdirektör Christian Alexandersson understryker att inga beslut är tagna men att det mycket väl kan komma att bli så att de kommunala anläggningarna runt IP säljs.
– Ska Serneke skapa allt som det nu finns planer för, så kan så bli fallet, säger han.
– Nu ska alla delar i projektet ses över under året. I dagarna kommer en inbjudan till ett möte att gå ut till föreningarna där vi tillsammans med Serneke ska diskutera förutsättningar och de önskemål som kan finnas hos föreningarna.

Vad det skulle kosta Serneke att köpa området inklusive anläggningarna vill Christian Alexandersson inte spekulera kring.
– Skulle det bli aktuellt med en försäljning får vi värdera allt. Det är viktigt att vi säkrar föreningarnas intressen. De ska inte få det sämre.

Till arkivet