Stadsutvecklingsbolaget nominerad till årets fastighetsföretagare

Christian Alexandersson är nöjd med sin insatts.
Christian Alexandersson tidigare VD i Landskrona Stadsutveckling AB nu mera stadsdirektör i Landskrona här från när planerna för läkarvillan samt ett höghus strax intill presenterades.

Landskrona stadsutveckling AB är en av tre nominerade i kategorin årets fastighetsföretagare i tävlingen Real Estate Øresund Award.  Vinnaren utses på onsdag den 8 februari.

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året bland branschaktörer i Öresundsregionen. Pris delas ut i tre olika kategorier; årets nytänkare, årets fastighetspartner och årets fastighetsföretagare.

– Detta visar att vår strategi, där stadsutveckling används som ett redskap för att lyfta en hel stad, börjar skapa uppmärksamhet även utanför Landskronas gränser, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör och tidigare vd i Landskrona stadsutveckling AB, om nomineringen.

Real Estate Öresund Award vill inom kategorin årets fastighetsföretagare premiera aktörer som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Så här lyder motiveringen till nomineringen i kategorin årets fastighetsföretagare:
”Landskrona Stadsutveckling ägs gemensamt av kommunen och privata fastighetsägare representerade på orten. Uppdraget är att öka Landskronas attraktivitet genom utveckling av stadens centrala delar, bland annat genom en uttalad strategi för att motverka oseriöst fastighetsägande, skapa balans mellan olika boendeformer, motverka segregationen och tillföra nya verksamheter. Under de 2015 och 2016 har ett flertal fastigheter förvärvats och ett antal nya och spännande projekt har initierats. Resultaten kan nu skönjas. Nya aktörer lockas till staden och andelen som flyttar hit från andra orter ökar. Kanske har vinden äntligen vänt för Landskrona.”

Priserna delas ut i samband med konferensen Real Estate Øresund som arrangeras den 8 februari 2017 i Malmö Börshus. Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Motkandidater till priset är de båda Malmöbaserade bolagen Lifra och Midroc.

Till arkivet