Tekniska undersökningar av Karlslundstorget genomförda

Just nu analyseras de prover man tagit på kalrslundstorget för att försöka få reda på vad som orsakat branden.
Just nu analyseras de prover man tagit på kalrslundstorget för att försöka få reda på vad som orsakat branden.
Just nu analyseras de prover man tagit på kalrslundstorget för att försöka få reda på vad som orsakat branden.
Just nu analyseras de prover man tagit på Karlslundstorget för att försöka få reda på vad som orsakat branden.

De första tekniska undersökningarna av det nerbrända Karlslundstorget är klara. Ett litet område är dock fortfarande avspärrat av polisen då det kan bli tal om ytterligare undersökningar.

– Det är den delen som inhyste en pizzeria. Eventuellt kommer vi att genomföra en undersökning till just där. Allt hänger på vad de första analyserna ger, säger Mattias Mohn, gruppchef på avdelningen för grova brott på polisen i Helsingborg.

Först genomfördes en undersökning av polis och räddningstjänst den 29 december.
– Då kom vi inte fram till någon orsak till att branden startade, säger Gert Andersson på räddningstjänsten i Landskrona.
– Därför tog polisen dit hundar dagen efter för att de skulle spåra efter vad som använts för att starta branden. Men vad deras utredning gett vet jag inte ännu. Men att det är tal om en anlagd brand råder det ingen tvekan om, säger Gert Andersson.

Mattias Mohn vågar inte sia om hur lång tid det tar innan polisen får svar på de prover som tagits fram till idag.
– Det är oerhört svårt att svara på. Det går alltid fortare om någon sitter frihetsberövad men så är inte fallet här. Det kan ta en månad och det kan ta två.

Polisen har inte heller misstankar åt något specifikt håll i dagsläget.
– Vi arbetar just nu helt förutsättningslöst och tar alla möjliga aspekter i akt. Allt för att inte missa något. Men hur vi arbetar i detalj kan jag inte tala om då vi fortfarande befinner oss i ett utvecklingsläge. Vi utgår dock fortfarande från att det rör sig om mordbrand och att den startat i pizzerian.

Hur många som arbetar med ärendet kan Mattias Mohn inte svara på.
– Det är olika hela tiden. Räknar man in alla tekniker och utredare så rör det sig om ett flertal, avslutar polisen.

Till arkivet