Framtidens bostadsvisning på Lägerplatsen

Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona samt planchef Johan Nilsson testar den nya appen som synliggör framtidens hus på Lägerplatsen. Lika spännande för bostadsspekulanten som för tekniknörden. Nej, det är inte första april.

En iögonfallande syn kommer säkerligen att utspelas på Lägerplatsen i mellandagarna.
Det är inget nytt Pokémon stopp som uppenbarat sig utan ett nytt innovativt sätt att marknadsföra bostäder för spekulanter.

HSB ligger i startgroparna för att börja sälja lägenheter på Lägerplatsen och i och med detta har man plockat fram en app som gör det möjligt att skåda det blivande husen på plats. 

Än återstår det för HSB Landskrona att söka bygglov som sedan ska godkännas innan spaden sätts i marken. Men trots att inget har hänt på platsen ännu så kan de som går förbi få en spännande inblick i ungefär hur det kommer att se ut när husen är på plats. Det är reklambyrån Exaktvision som tagit fram en app som gör det möjligt att med 3D-teknik se in i framtiden med hjälp av mobiltelefonen.
– Man riktar helt enkelt telefonen mot bilden på skylten som finns på Lägerplatsen och då kommer en 3D-ritning fram som man sedan kan vinkla så att man ser husen från olika håll, säger Jonas Selterwijk och skrattar.
– Det är svårt att förklara. Det bästa är att testa, säger han.

– Vi har använt oss av befintlig teknik. Det är en kombination av arkitekternas 3D-ritningar och den teknik som används i olika spel.

Tanken är att de 40-45 lägenheterna ska börja säljas till våren och sedan vara klara för inflyttning under 2019.
Men redan nu kan man alltså se hur det kan komma att se ut på platsen.

Ladda ner appen ”Lägerplatsen” i Google Play eller App Store. Öppna sedan appen och rikta telefonen mot bilden som finns på den nyuppsatta skylten på Lägerplatsen. När husen framträder kan du välja valfri vinkel och zoomning genom att röra telefonen mot bilden.

HSB Landskronas VD Mikael Jönsson visade på onsdagen stadens planchef Johan Nilsson hur appen fungerar och det är tydligt att tekniken är något utöver det vanliga.
– Det är fantastiskt, säger Johan Nilsson och håller fram sin telefon så att 3D-bilden visas.

– Man ser hur bra som helst. Det här är något vi kommer att se mer av i framtiden, säger Johan Nilsson.

Mikael Jönsson är övertygad om att tekniken är i sin linda och att vi kommer att få se en spännande utveckling på området.
– Målet är att du ska kunna ta dig in i lägenheterna och sedan välja hur du vill ha inredning med mera, säger han och Jonas Selterwijk nickar instämmande.
– Detta vi ser idag är bara början. Det finns egentligen inga begränsningar, säger han.

Om Lägerplatsen
Lägerplatsen utgjorde tidigare en del av Exercisfältet men i samband med planläggning runt förra sekelskiftet bildades det kvarter som idag heter Lägerplatsen och som gränsar till Granet. Namnet anspelar på den militära kopplingen till Exercisfältet.

Exan 
Redan under 1700-talets mitt fungerade Exercisfältet som militär övningsplats med det var först på 1880-talet som militären tog över platsen. Fältet fungerade som övningsfält fram till 1920-talet. Under flygets pionjärtid var det under några år flygfält för provflygningar med plan från Thulins flygplansfabrik. 1929 kom fältet i stadens ägo och det anlades en golfbana på platsen. På 1950-talet anlades en motocrossbana i de norra delarna. Därefter har området använts för friluftsliv och som idrottsplats och är sedan 2005 ett kommunalt naturreservat.  Under den tid som Exercisfältet var militärt benämndes hela området för Lägerplatsen.

Granet
Lägerplatsen gränsar i söder åt Granet, en plats med en brokig historia. Området har använts som garnisonskyrkogård på 1700-talet och även som avrättningsplats. Den siste personen att avrättas i Landskrona blev dubbelmördaren Carl Otto Andersson som dessförinnan tillbringat sina sista år i fängelse på Citadellet. Den 6 mars 1872 höggs huvudet av honom inför 4000 landskronabor.

I Granet har även legat ett epedimisjukhus som sedan gjordes om till ett BB innan det omvandlades till ett vandrarhem. Huset revs 1973. Parken kom till 1887-88 då gran och tall planterades i området. 2008 rustades lekplatsen upp.

Med teknikens hjälp kan man skåda in i framtiden på Lägerplatsen.
Appen var mycket snabb att ladda ner och få att fungera när  Johan Nilsson och Mikael Jönsson testade den.

Till arkivet