Annons

Ny detaljplan om Borstahusens hamn ska granskas

Såhär tänker sig en enig stadsbyggnadsnämnd att den nya utbyggnaden av hamnen i Borstahusen kan bli.

Såhär tänker sig en enig stadsbyggnadsnämnd att den nya utbyggnaden av hamnen i Borstahusen kan bli.

I veckan tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att skicka ut ett nytt förslag till detaljplan för utbyggnaden av Borstahusens hamn, till granskning. En stor skillnad mot det tidigare förslaget är att vägen över Stejlebacken slopas.
– Det är just trafiken som de flesta protesterna tidigare har handlat om. Inte bara Stejlebacken utan även var alla gäster ska ställa sina bilar. I den nya planen finns nya parkeringsmöjligheter, exempelvis på Erikstorpsvägen, säger kommunens planchef Johan Nilsson.

Annons
 

Om detaljplanen godkänns så innebär det att hamnen får cirka 175 nya båtplatser, något som den eniga stadsbyggnadsnämnden tror behövs när Norra Borstahusen växer. Upprustningen av den nuvarande hamnen samt utbyggnaden söder om den som finns idag är beräknat att kosta cirka 72 miljoner kronor. Frågan är när dessa miljoner kan räknas hem.
– I detta läge är inte det inte ekonomin som vi fokuserar på. Det vi vill ha reda på nu är om det överhuvudtaget är möjligt med en utbyggnad, säger Johan Nilsson.

I ett annat fall, gällande en ny idrottshall i Häljarp, så togs först ett enigt beslut om att en ny hall skulle byggas, ett beslut som numera är upprivet på grund av påstådd brist på behov samt ekonomi.  Med det i åtanke, är det lönt att lägga resurser på att ta fram planer på en helt ny hamn innan behovet är ordentligt utrett och om det finns ekonomi?
– Det är inget vi tittar på nu. Vi vill bara veta om det går att genomföra så som vi tänkt, upprepar planchefen.

Detaljplanen kommer ut för granskning efter nyår och sedan har de som har synpunkter, en månad på sig att yttra sig. Därefter väntar beslut om detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden och sedan i kommunfullmäktige någon gång i vår eller till sommaren. Om sedan allt går smärtfritt så kan en utbyggnad av hamnen stå klar om några år.
– Min ambition är att hamnen ska vara klar om fyra år. Men det förutsätter att vi inte får allt för många överklaganden, avslutar Johan Nilsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser