Stenhård svågerpolitik skriver S

Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) presenterade sitt partis budget till 2019. En budget utan siffror.
Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) valde att kalla till pressträff efter det extrainsatta KS-mötet som beslutade om stadsdirektörstjänsterna.
Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) valde att kalla till pressträff efter det extrainsatta KS-mötet som beslutade om stadsdirektörstjänsterna.

Föga överraskande beslutade kommunstyrelsen idag att utse Christian Alexandersson till Landskrona stads stadsdirektör och Stefan Johansson till biträdande stadsdirektör.

Det som trots allt kan tyckas anmärkningsvärt är att politiken denna gång inte är helt överens om hur tillsättningen borde gått till för att den ska vara hållbar över mandatperioderna. Socialdemokraterna riktar i ett särskilt yttrande till beslutet en rejäl känga och anser att det finns drag av ”rigid nepotism” i tjänstetillsättningen.

Då stadsdirektör och biträdande stadsdirektör redan är presenterade, valde treklövern att avstå från en pressträff efter dagens extrainsatta sammanträde i kommunstyrelsen. Det gjorde inte Socialdemokraterna.
– Vi har inte varit inbjudna så detta är helt och hållet treklöverns organisation som dom får ta ansvar för, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).
– Det har skett en rekrytering till stadens främsta  jobb utan någon process överhuvudtaget. Istället har Stefan Johansson och Christian Alexandersson handplockats, poängterar han.

Samtidigt påtalar oppositionsrådet att det hittills bara är män som lyfts fram i den nya organisationen såväl på stadsdirektörstjänsterna som i styrelserna för de två nya kommunala bolagen och att det därför finns brister sett ur ett jämställdhetsperspektiv.

Socialdemokraterna avstod från att rösta i frågan men lämnade istället in ett särskilt yttrande.
”Bildandet av ett koncernbolag har förts bakom stängda dörrar där bara några få har varit med. Vid tillsättandet av de främsta chefsposterna i den nya organisationen för kommunens ledning och koncernbolaget har det förordnats två män. Tjänsterna har inte varit utannonserade utan tillsatts genom internrekrytering bakom lykta dörrar.”

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) tar lätt på denna del av kritiken.
– Man är nöjd med rekryteringarna men inte tillvägagångssättet. Tillsammans har Stefan och Christian nära nog 40-års ”provtjänstgöring” i huset. Vi vet deras kapacitet och kompetens och de besitter dessutom den fördelen att de är flygfärdiga från minut ett, säger Torkild Strandberg.
– Vi har erfarenhet av utdragna rekryteringsprocesser och det skulle tagit minimum åtta månader att göra en. Till stora kostnader dessutom, säger han och understryker att ”rekryteringen rakt igenom varit en kompetensfråga”. 
– Jag är medveten om att vi är i behov av att spotta upp oss i jämställdhetsanseende. Men om jag förstår S rätt, så är valet av personer utmärkt men vi skulle helst gått den långa vägen och hittat någon annan och helst av annat kön också, säger Torkild Strandberg följt av en ljudlig suck. Han understryker samtidigt med bestämdhet att socialdemokraterna på inget viss förfördelats i processen.
– Vi har informerat oppositionspartierna och facken om vilka personer vi förespråkat.

Ni har alltså inte låtit Sverigedemokraterna som stötte er i frågan fått sitta med i rummet och få mer information än övriga partier?
– Nej. Absolut inte.

Jonas Esbjörnsson lyfter också den aspekten att det är samma personer som utfört organisationsutredningen som också fått tjänsterna.
”Tjänstetillsättningen har i detta avseende tydliga drag av en rigid nepotism men brister även ur jämställdhetssynpunkt”, skriver han avslutningsvis i det särskilda yttrandet.

– Jag är tveksamt till att Jonas Esbjörnsson ens förstår innebörden av den anklagelsen och om han är beredd att bära konsekvensen av att säga så, säger Torkild Strandberg.
– Han sänker förtroendet för sin egen organisation men än värre, Landskronas anseende i omvärlden, med sådana påståenden.

–  Det är inte vi som sagt upp stadsdirektörer stup i kvarten. ”Chefer kommer, chefer går” är ett rykte Torkild själv få ta ansvar för, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Läs mer:
Facken kritiska till rekryteringsprocessen

Till arkivet