Polens president på statsbesök belönade Landskronit

Tor Johanson närmst i bild tillsammans med bland andra
Tor Johanson närmst i bild tillsammans med bland andra
Tor Johanson närmst i bild har just fått motta hedersdistinktionen Bene Merito av Polens president Andrzej Duda. Foto: Mika Larsson.

I samband med nu pågående statsbesök till Stockholm av Polens president Andzej Duda överlämnade denne vid en högtidlig ceremoni på Polens ambassad hedersdistinktionen Bene Merito till företrädare för Svensk-Polska Samfundet, stockholmarna Krystyna Larsson, Kaj Wahlberg och Arthur Sehn samt Landskroniten Tor Johanson.

Medaljen instiftades år 2009 och delas ut mycket sparsamt. Tre svenskar har tidigare fått den. Enligt statuterna är den avsedd att kunna tillfalla den som ”ytterst aktivt medverkat till att stärka banden mellan Polen och omvärlden” samt tilldelas ”som en gärd av tacksamhet och erkännande av vederbörandes meriter av att främja Polen utomlands”. En av de första som tilldelades denna medalj var  den legendariske motståndsmannen, sedermera  utrikesministern med mera Wladyslaw Bartoszewski, som gick bort i fjol.
– Han fängslades av nazisterna men kom ut ur koncentrationslägren. Under kommunisttiden fängslades han tre gånger. Jag hade förmånen att få träffa honom, bland annat  i Stockholm. Trots alla sina umbäranden predikade han förlåtelsens och humanitetens evangelium, berättar Tor Johanson.

Landskronabon och juristen Tor Johanson kom första gången i närkontakt med Polen i adventstider 1981.
– Då hade några klasser på Tuppaskolan ordnat en försäljning vars överskott skulle gå till Polen som då led under kommunistoket. En av de aktiva skolpojkarna var den numera inte helt obekante Torkild Strandberg, som förövrigt också tillsammans med två kompisar och  lärare fick följa med och överlämna de inhandlade förnödenheterna, minns Tor Johanson.
Bara en vecka därefter,  på Luciadagen den 13 december 1981, slog Sovjet till och införde krigslagar. Gränserna stängdes totalt. Tor Johanson kom sedan att utses till delegat på plats och blev den som ledde in den första hjälpkonvojen till Polen i början av januari 1982.
– Hela  operationen varade i flera år och kom att bli och är så fortfarande  den största hjälpoperationen efter andra världskriget.
I mars månad 1982 fick rödakorsdelegaterna äntligen rätt att verkställa mycket reglerade kontrollbesök hos de internerade Solidaritetsmedlemmarna. Detta i enlighet med statuterna i Genèvekonventionerna som den kommunistiska regimen tillträtt bara kort tid före krigstillståndet.
– Ledningen visste nog inte vad den gjorde när den mer eller mindre frivilligt accepterade Genèvekonventionerna men för Polen och det internationella samvetet var det av största nytta att man gjort så. Dessa besök i lägren kom att påverka migi hög grad, berättar Tor Johanson.
Och det blev frekventa möten med ledarna, då främst Lech Walesa.
– En mycket intressant och engagerad person som jag senare haft glädjen att få träffa vid olika tillfällen.

För sina insatser tilldelades Tor Johanson i november 2007 i samband med öppnande av Solidaritets världsutställning på Landskrona bibliotek (visades bara på en plats i varje land) den högsta orden en utlänning kan få – Kommendörstecknet av Republiken Polens Förtjänstorden. Den överlämnades av dåvarande polske ambassadören Michal Czyz i närvaro av bland annat sin svenska kollega i Warszawa, Tomas Bertelman.

Att nu få ytterligare tacksamhetsbevis överraskade Tor Johanson. Kanske beror något på att han engagerat sig starkt för de svensk-polska förbindelserna. Så författade han t.ex. en minnesbok om Svensk-Polska Samfundet till dess 80-årsdag 2006. Till president Duda överlämnade förövrigt Tor Johanson i samband med förläningen denna skrift i specialband.

Vidare har han initierat fyra stora polsk-svenska utställningar i just Landskrona. Den senaste i dagarna för två år sedan. Den rörde den världsberömde motståndsmannen Jan Karski.
– Att just Landskrona har blivit något av ett centrum för denna verksamhet har vi flera att tacka för. De tidigare fullmäktigeordföranden Gösta Nilsson och Lennart Söderberg har visat ett mycket starkt intresse för dessa frågor. Nuvarande ordföranden Gunlög Stenfelt fullföljer helt sina företrädares linje. Noterbart är att Landskrona under den senaste tioårsperioden haft officiella besök av tre polska ambassadörer vid ett flertal tillfällen – en inte helt vanlig händelse, understryker Tor Johanson avslutningsvis.

polens-president-o-johanson021
Polens president Andrzej Duda ber bland annat Tor Johanson från Landskrona att komma fram för att ta emot medaljen. Foto: Mika Larsson.

 

Till arkivet