Annons

Visioner för Kopparängen

Paulssons Fastigheter äger en del av Koppargården. Hyresgästerna där har fått en hyreshöjning på 1,2 procent.

Paulssons Fastigheter äger en del av Koppargården. Andra delen ägs av Landskronahem vilka bett tre arkitektbyråerna att komma in med visioner om områdets framtida karaktär.

Vi noterar att tre arkitektkontor har fått i uppdrag av Landskronahem att skapa en framtidsbild av Kopparängen.

Fojab, Liljewalls och Magasin A har fått i uppdrag av Landskronahem att skapa en vision för Kopparängen. I uppdraget ingår att se på möjligheterna för hela området, vilken även inkluderar Paulssons fastigheter. Arkitektbyråerna ska till Landskronahems styrelsemöte den 19 december presentera vad man kommit fram till.
 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser