GC-gruppen växer med 45-miljoners order

Stadskajen med Hotel Öresund som blir ett fyrstjärnigt hotell med 130 rum, spa-anläggning högst upp med utsikt över sundet, restaurang och konferensmöjlighet för 250 personer. Garage under mark. Närmst i bild bygger Paulssons Fastigheter 44 moderna bostadsrättslägenheter i fem våningar. Kommersiella lokaler i bottenvåningen ut mot hamnen. Garage under mark. Nu står det klart att GC-gruppen svarar för samtliga elinstallationer.
Stadskajen med Hotel Öresund som blir ett fyrstjärnigt hotell med 130 rum, spa-anläggning högst upp med utsikt över sundet, restaurang och konferensmöjlighet för 250 personer. Garage under mark. Närmst i bild bygger Paulssons Fastigheter 44 moderna bostadsrättslägenheter i fem våningar. Kommersiella lokaler i bottenvåningen ut mot hamnen. Garage under mark. Nu står det klart att GC-gruppen svarar för samtliga elinstallationer.
Stadskajen med Hotel Öresund som blir ett fyrstjärnigt hotell med 130 rum, spa-anläggning högst upp med utsikt över sundet, restaurang och konferensmöjlighet för 250 personer. Garage under mark. Närmst i bild bygger Paulssons Fastigheter 44 moderna bostadsrättslägenheter i fem våningar. Kommersiella lokaler i bottenvåningen ut mot hamnen och liksom hotellet med garage under mark. Nu står det klart att GC-gruppen svarar för samtliga elinstallationer. Illustration: Jais Arkitekter

Landskronabaserade elinstallatörföretaget GC-gruppen har tecknat order för 45 miljoner kronor för att som huvudentreprenör ansvara för projektering och installation av samtliga installationer på det påbörjade storhotellet Hotell Öresund i Landskrona. Ordern innefattar även det sammanbyggda lägenhetsprojektet på Stadskajen.

GC-gruppen ser affären både som en strategisk och uppdragsmässig framgång och räknar med att företaget nu kommer att expandera kraftigt.
– Det är fantastiskt att vi till slut och i hård konkurrens lyckats ro den omfattande projektlogistiken i hamn, säger GC-gruppens vd David Levin och ser redan att 45-miljonersordern ger nya jobb.

– Vi är idag 70 anställda och har en omsättning på cirka 115 miljoner. Den förväntas öka kraftigt de närmaste åren vilket också innebär nyanställningar, säger David Levin och räknar att företaget inom en femårsperiod kommer att  ha runt 100 anställda med en omsättning över 150 miljoner.
– Vår höga kompetens inom projektering, elinstallation, datakommunikation och industriservice är vår styrka och har breddat vårt kundunderlag som i huvudsak består av bygg- och fastighetsbolag men också med en stadig tillväxt av uppdragsgivare inom industrin.

Ordern som omfattar cirka 8000 kvm högteknisk elinstallation i hotelldelen och i runda svängar 5500 kvm i bostadshusen innebär att företaget nu behöver anställa ett tiotal elektriker samt ytterligare projektledare och projektörer.
– Det är en injektion för hela Landskrona, säger stadens planchef Johan Nilsson och byggherrens vd Peter Billquist på Paulsson Fastigheter instämmer.
– Vi tror på Landskrona, det byggs mycket bostäder här och staden växer, säger han. 

GC-gruppen har nyligen också fått förnyat förtroende för elservice- nätverks- och datatjänster från Landskrona Stad.
–  Den tidigare Thornfabriken som Landskrona stad köpt in och som nu delvis byggs om till tvätteri, ska förses med helt ny kraft- och belysningsanläggning. Det kommer också att bidra till allt större behov av medarbetare, menar David Levin. Avtalet med Landskrona stad som löper över 4 år kommer att sysselsätta 3-6 elektriker på årsbasis.

Expanderar i nordvästra Skåne
GC-gruppen expanderar inte bara i Landskrona utan också i nordvästra Skåne där företagets huvudsakliga målgrupp inom bygg-, fastighets- och industribranschen finns.
–  Expansionen kan göras tack vare erfarna och duktiga medarbetare för projektering och genomförandet av de olika uppdragen, inte minst genom att lyssna på uppdragsgivarnas önskemål och krav och sedan leverera det vi kommit överens om. En enkel filosofi som uppskattas av alla inblandade parter, avlutar David Levin.

David Levin, vd för GC-gruppen har varit på företaget i 13 år. Innan han tillträdde som vd har han arbetat som projektör och projektkoordinator på firman.  Foto: Selfie.
David Levin, vd för GC-gruppen har varit på företaget i 13 år. Innan han tillträdde som vd har han arbetat som projektör och projektkoordinator på firman.
Foto: Selfie.
Till arkivet