Annons

Landskronaborna kan dricka sitt vatten som vanligt

Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland.

Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland.

Höga halter av cyanid har uppmätts i grundvattnet på en industritomt i Landskrona. Det tas inget dricksvatten från stadens grundvatten. Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Som en säkerhetsåtgärd kommer NSVA dock att ta utökade dricksvattenprover på ledningsnätet i det aktuella området.

Annons
 

Konsultbolaget WSP Sverige AB har undersökt halterna av bland annat cyanid vid återvinningsbolaget Befesa Scandusts tomt på Varvsudden i Landskrona. Enligt rapporten ligger halterna av cyanid 300 gånger över riktvärdet för när en allvarlig förorening bör åtgärdas.

Utökade dricksvattenprovtagningar i aktuellt område
Landskronabornas dricksvatten tas ej från grundvattnet, utan från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Detta innebär att risken för att dricksvattnet i det aktuella industriområdet skulle förorenas är väldigt liten.

– Men vi vill självklart vara på den säkra sidan. Därför kommer vi att ta utökade dricksvattenprovtagningar i ledningsnätet i det aktuella området. Beroende på vad dessa analyssvar visar kommer vi sedan att arbeta vidare. Landskronaborna kan dricka sitt vatten som vanligt, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Detta har NSVA gjort hittills
NSVA:s avdelning Avloppsrening har under flera års tid haft kontakt med företaget Befesa Scandust. Detta sedan Landskronas reningsverk Lundåkraverket började få problem med utslagning av den biologiska reningsprocessen. Sedan detta upptäcktes har både NSVA och Befesa Scandust gemensamt arbetat fram åtgärder för att lösa problemen.
– För ett och ett halvt år sedan mätte vi provresultat som visade mellan 600 till 1 000 milligram cyanid per liter. Idag är siffran nere på fem milligram. NSVA har alltså fortfarande spår av cyanid i ledningsnätet från Befesa, men det är inget som påverkar reningsprocessen på Lundåkraverket, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA.

NSVA har gjort flera investeringar för att komma tillrätta med cyanidutsläppen.
– Vi har filmat, spolat och relinat spillvattenledningar och tagit bort sediment. Senast i juli hade vi renspolning och filmning av en sträcka för att se om det fanns något läckage. Det fanns inget, säger Hanadi Makai.

Detta gör NSVA nu
Utöver de utökade provtagningarna i ledningsnätet för dricksvatten kommer NSVA återigen att provtrycka den sträcka i spillvattenledningsnätet där man fortfarande finner spår av cyanid.
– Hittar vi inget läckage på spillvattenledningen som vi kan laga kommer vi att behöva plugga spillvattenledningarna från Befesa, säger Hanadi Makie. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser