Vellinge Sveriges bästa skolkommun – Landskrona på en mittplats

Landskronas skolor hamnar på en 148:e plats i landet när Lärarförbundet rankar Sveriges 290 kommuner.
Var tredje lärare i Landskrona är obehörig. Skolchefen vill och tror på sikt att detta kommer att förbättras avsevärt.
Landskronas skolor hamnar på en 148:e plats i landet när Lärarförbundet rankar Sveriges 290 kommuner.
Landskronas skolor hamnar på en 148:e plats i landet när Lärarförbundet rankar Sveriges 290 kommuner.
Uppdaterad kl. 16.30

För tredje året i rad toppar Vellinge listan när Lärarförbundet gör sin årliga rankning mellan landets samtliga kommuner. Landskrona hamnar på en 148:e plats av landets 290 kommuner, detta trots att lärarlönen är bättre i Landskrona än i Vellinge.

– Det finns idag ett antal olika skolrankingar som tas fram av olika intresseorganisationer som i sina rankingar sätter stort fokus på sina hjärtefrågor, säger Anders Grundberg, chef för utbildningsförvaltningen.
– Det innebär att de olika rankingarna är svåra att jämföra. Dock kan vi konstatera att Landskrona stiger i alla olika skolrankingar, vilket är mycket glädjande för alla våra barn och ungdomar och ett bevis för att våra pedagoger gör skillnad varje dag. Vi fortsätter givetvis att göra bra ännu bättre och inom de områden vi inte lyckats lika bra kommer vi att satsa extra hårt, fortsätter Anders Grundberg

För att sätta fokus på kommunernas roll som skolhuvudmän utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen – som i år firar 15 år – är den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet och baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. I år görs utnämningen i ljuset av en skriande lärarbrist och debatter om lärarnas löner.

– Skickliga och engagerade lärare är det viktigaste för att höja elevernas kunskapsresultat, men då krävs att kommunerna vågar satsa på sina lärare med höjda löner, bättre arbetsvillkor och större möjligheter att utvecklas i yrket. De kommuner som år efter år har elevernas och lärarnas bästa för ögonen, de ser också resultat i rankningen, säger  Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Skolan viktig faktor vid val av bostadsort
I en Novus-undersökning som Lärarförbundet låtit göra säger nära åtta av tio föräldrar med barn i skolåldern att de skulle vara beredda att byta kommun eller stadsdel för att deras barn ska få en bättre skola. Och även bland de som svarar nej på frågan vore många ändå beredda att flytta om resultaten i deras barns nuvarande skola skulle försämras.
–  Det är uppenbart att skolan är en av de viktigaste faktorerna för var människor väljer att bosätta sig idag. Dessa siffror är en tydlig signal till landets alla kommunpolitiker: genom att satsa på skolan säkrar man både en god skolkvalitet och en positiv invånarutveckling.

Det omfattande arbetet med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger tydliga resultat i Landskrona. Det visar sig bland annat i resultaten för kriterierna Meritvärdet åk 9 som går från placering 101 till 68 och Andel G med placering 126 från 195 år 2015. Där hänsyn tas till årskurs 9 elevernas olika förutsättningar placerar sig Landskrona på plats 9.
– Jag är extra stolt över att Landskrona placerar sig på 10-i-topp-listan när hänsyn är tagen till elevernas olika förutsättningar. Vi är alltså riktigt bra på att möta eleverna med de största utmaningarna, säger Lisa Flinth (L) ordförande i utbildningsnämnden.

Läs mer om rankingen på:
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Till arkivet