Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.8°C 12.7m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Synsvaga ska lockas ladda ner e-böcker

Med en läsplatta kan man själv fritt välja textstorlek.

Med en läsplatta kan man själv fritt välja textstorlek.

Region Skånes kulturnämnd fördelar 300 000 kronor för ett projekt till Landskrona bibliotek så att äldre med försvagad syn i nordvästra Skåne lättare ska kunna ta del av bibliotekens utbud av e-böcker på läs- och surfplattor. Sammanlagt fördelar Region Skåne 1,5 miljoner kronor till olika projekt som stärker utvecklingen inom och mellan folkbiblioteken för att ge invånarna bättre utbud och biblioteksservice.

Annons
 

”Börja ladda fortsätt läsa” är uppmaningen i ett delregionalt projekt som Landskrona bibliotek leder i samarbete med tio kommuner i nordvästra Skåne. Kulturnämnden har beslutat att fördela 300 000 kronor till projektet som ska bidra till att äldre med försvagad syn får tillgång till ett större utbud av e-böcker på biblioteken.

Många äldre med försvagad syn är idag främst hänvisade till ett begränsat utbud av bibliotekens böcker med stor stil. Böckerna är ofta otympliga, tunga att hålla och tar stor plats på hyllorna. Genom att personer med försvagad syn får lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta kan de fritt välja textstorlek. De slipper bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media.

– Digitalisering tillhör framtiden men är inte bara något för den yngre generationen. Sämre syn och stigande ålder ska inte vara ett hinder för att ta del av litteratur. Därför behövs digitalisering och ny teknik anpassad även för pensionärer och äldre, säger Yngve Petersson (MP), 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

Målgruppen för projektet är användare i åldern 65 år och uppåt framförallt med synsvaghet. Projektet kommer att börja i oktober 2016 och pågå ett år innan det utvärderas hösten 2017. Projektet är ett av 13 projekt som under 2016 av Region Skåne tilldelats utvecklingsmedel för folkbibliotek i Skåne.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser