Annons

Planer för 550 bostäder smids för Strandstaden

Strandstaden är markerat med orange. Norra Borstahusen är markerat med rött.

Strandstaden är markerat med orange. Norra Borstahusen är markerat med rött.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet av den del av Norra Borstahusen som benämns Strandstaden. Det är området norr om Ulkavallen som idag består av golfbana som berörs. Cirka 550 bostäder i olika former kommer det att planeras för. Arbetet med att bygga på platsen kommer inte att kunna påbörjas förrän tidigast 2018 då nya golfhål på andra sidan Erikstorpsvägen är klara.
– Sedan är det marknaden som styr när byggandet börjar. Men jag skulle tro att byggstart sker 2018 eller 2019, säger Johan Nilsson, planchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons
 

Intresset för att bygga på platsen är stort.
– Det är många som visat intresse. Inte bara för att bygga på Strandstaden utan även på det område som ligger mellan Strandstaden och Hälsningborgsvägen, berättar Johan Nilsson.

Innan bygget börjar på Strandstaden, sätts spaden i marken längre österut.
– Det kommer att börja byggas utmed Hälsingborgsvägen. Där ska bland annat byggas ett varuhus. Dessutom kommer Tomaten att påbörjas tidigare, säger planchefen och syftar till det område som ligger utmed Hälsningborgsvägen norr om Attendos äldreboende.

När hela Norra Borstahusen är fullt utbyggd så kommer det att finnas cirka 1 220 nya bostäder i området.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser