Annons

Landskrona närmar sig landets topp 100 i företagsklimat

Tillväxt- och näringslivschef Anna Classon gläds åt att företagen allt mer uppskattar företagsklimatet i kommunen.

Tillväxt- och näringslivschef Anna Classon gläds åt att företagen allt mer uppskattar företagsklimatet i kommunen.

Landskronas företagsklimat har förbättrats rejält senaste året och som vi kunde berätta redan i juni rankas stadens tele- och IT-nätet som bäst i landet när företagarna själva får tycka till. Staden klättrar 30 placeringar och ligger nu på plats 102 av landets 290 deltagande kommuner när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimatet.

Annons
 

Redan tidigt i somras avslöjade Svenskt Näringsliv vilka kommuner som låg i topp i de olika mätområdena. Landskrona hade återtagit positionen som etta när det gällde tele- och IT-nätet.
Nu står det klart att även infrastrukturen med vägnät- tåg och flyg samt tillgång på mark- och lokaler också får höga betyg.
I en het region är detta naturligtvis en stor tillgång, säger tillväxt- och näringslivschef Anna Classon.
 – Landskrona är på frammarsch på många plan och vi arbetar målinriktat och strategiskt med satsningar på näringsliv och tillväxt. Självklart är vi glada att våra företagare märker av det men vi kan fortfarande bli bättre. Vi måste fortsätta stärka relationerna med företagarna och ha ett tydligt fokus på att förbättra servicen, säger hon.
– Vi har inte råd att sätta oss och luta oss tillbaka, säger hon för att understryka att man på stadshuset arbetar målmedvetet med frågorna.

Enligt Svenskt Näringsliv syns det tydligt att i de kommuner där företagen möter en bra attityd upplevs också det samlade företagsklimatet som bra. I Landskrona stämmer detta väl då både attityderna till företagande och dialogen med företagen får högre betyg än rikssnittet.

Nästa är ska Landskrona vara topp 100
Det sammanlagda betyget från Svenskt Näringslivs medlemmar i Landskrona har inte varit högre sedan 2003.
– Nästa år ska vi in på topp 100-listan, säger Anna Classon med ett leende.

Rent generellt kan man säga att storstäderna tappar positioner i undersökningen och såväl Helsingborg som Malmö och Lund är inte undantagna. Landskrona går rent av om de båda stora kommunerna i söder. Frågan är om det finns en möjlighet att företagarna i storstäderna börjar rikta sina blickar allt mer mot Landskrona.
– Regionen, det vill säga hela västra Skåne är het. Att vi då är en kommun som är hungrig och  som uttryckligen går ut och välkomnar nya företagare till kommunen, gynnar oss, säger Anna Classon.

En punkt som sticker ut i undersökningen är ”Medias attityder till företagande”. Här faller Landskrona hela 103 placeringar till en sammanlagd 268:e plats.
– Vi ska ha klart för oss att detta är en attitydundersökning. Det är hur medlemsföretagen upplever det. Skrivs det negativt om Landskrona så förmodar jag att reaktionen kommer här. Jag upplever det som att stadens media är intresserade av de riktigt goda nyheterna och här får vi naturligtvis också ta på oss en del och bli bättre på att kommunicera ut det positiva som sker på många håll i Landskrona, avslutar Anna Classon.

Den allra viktigaste insatsen för att förbättra det lokala företagsklimatet är enligt företagarna i Landskrona att öka kommunens attraktionskraft. En annan utmaning för kommunen, liksom för riket i stort, är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.
– Allt fler flyttar hit och etableringarna börjar komma i större utsträckning. Kort sagt har Landskronas attraktionskraft ökat kraftigt de senaste åren, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

I undersökningen har 92 medlemmar i Svenskt Näringsliv från Landskrona svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.

Läs mer: Landskrona har goda förutsättningar för näringslivet

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser