V vill förankra organisationsförändringar

Henning Süssner Rubin har flyttat till Malmö och lämnar därmed per automatik politiken i Landskrona.
Henning Süssner Rubin tycker att förslaget om en ny organisation borde förankras bättre hos de som berörs.
Henning Süssner Rubin (V)  tycker att förslaget om en ny organisation borde förankras bättre hos dem det berör.

– Strandberg & Co har förläst sig på Timbro-skrifter, det anser Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, Henning Süssner Rubin detta efter att kommunstyrelsen i torsdags antog ett förslag på en ny ”organisation för tillväxt och effektivare välfärd”. 

Förslaget att ändra i stadshusets ledningsstruktur och att skapa en koncern som ska samla de flesta kommunala bolag under en VD behöver enligt Vänsterpartiet förankras bättre.
– Men mest oroväckande är ändå det som står i det ”politiska missiv” som Torkild Strandberg och hans vänner har bifogat handlingarna, kommenterar Henning Süssner Rubin, som även sitter som ersättare i kommunstyrelsen, och syftar till bilagan ”framtidens utmaningar*” som finns tillagt till förslaget.

– Det verkar mest som om Strandberg och hans polare har förläst sig på Timbro-propaganda, säger Henning Süssner Rubin,och menar näringslivets tankesmedja och förlag som driver frågor kring marknadsekonomi.

I samband med beslutet i kommunstyrelsen lämnade Vänsterpartiet in ett särskilt yttrande.
I detta vill Henning Süssner Rubin se att personalen får vara med och påverka den nya organisationen.
– Större förändringar av denna typ borde föregås av noggrann analys och processas med medarbetarna. Förslaget innehåller en del punkter som borde vara föremål för fortsatta diskussioner.

– Jag mycket tveksam till att förändringen i organisationen på något sätt främjar tillväxten i Landskrona, och jag är rätt så övertygad om att välfärden i vår kommun riskerar att försämras om liberalerna, moderaterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna fortsätter på den inslagna vägen, avslutar Henning Süssner Rubin.

Läs mer: *Framtidens utmaningar (PDF) undertecknad av Torkild Strandberg (L), Birgitta Persson (M) samt Mikael Fahlcrantz (MP)

Till arkivet