Dyrt med tjuvstart i byggbranschen

schaktning
Stadens tjänstemän har noterat att schaktningsarbete påbörjats innan startbesked utfärdats. Foto: Landskrona stad.

Det byggs som aldrig förr i Landskrona. Ett råd kan man ge. Börja inte innan startbesked getts.
Två månader har ett byggföretag fått på sig att betala en sanktionsavgift på 360 270 kronor till Landskrona stad.

Det var vid stadsbyggnadsnämndens möte i vecka som politikerna fattade beslut om att ta ut den rejäla sanktionsavgiften detta sedan bygget av fyra flerbostadshus med sammanlagt 32 lägenheter i Häljarp påbörjats innan startbesked utfärdats.

Byggherren påtalar att en jävsituation föreligger samt att stadsbyggnadsförvaltningen inte kunnat hålla tekniskt samråd i rimlig tid.
Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det inte föreligger någon jävsituation men medger samtidigt att byggherren ett antal gånger kontaktat förvaltningen för få till stånd ett tekniskt samråd inför startbeskedet. Förvaltningen menar emellertid att väsentliga bygghandlingar saknats varför mötena fått bokas av.

Förvaltningens tjänstemän har på plats i Häljarp noterat att schaktningsarbete gjorts och att vatten- och avloppsledningar grävts ner. Ajabaja. 360 270 kronor är en bot som svider.
– Ett fel är begånget och det är ”lagen” som räknar ut sanktionsavgiften, säger stadsarkitekt Petter Eiring.

Till arkivet