Emrahus erbjuds köpa mark i Borstahusen

Orienteringskarta: Rött område markerar platsen för markanvisningsavtal med Emrahus, del av Borstahusen 1:1.
Orienteringskarta: Rött område markerar platsen för markanvisningsavtal med Emrahus, del av Borstahusen 1:1.
Orienteringskarta: Rött område markerar platsen för markanvisningsavtal med Emrahus, del av Borstahusen 1:1.
Orienteringskarta: Rött område markerar platsen för markanvisningsavtal med Emrahus, del av Borstahusen 1:1.

Kommunstyrelsen gav igår klartecken för Emrahus planer på passivhus på Strandbyn i Borstahusen.

Emrahus AB med säte i Häljarp bygger passivhus. Företaget får genom avtal nu en möjlighet att förvärva mark inom Strandbyn i Borstahusen för uppförande av 5-6 bostadshus.

Passivhus byggs enligt ett system där man dels bygger mycket välisolerade byggnader, dels tillvaratar värme som redan finns i hushållet i form av spillvärme från elektriska apparater, människor med mera. Byggnaderna har därför inget vanligt uppvärmningssystem.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att passivhusen skulle bli en tillgång på området och har därför tagit fram ett markanvisningsavtal som alltså igår fick klartecken i KS. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

 

 

 

Till arkivet