Förslag: Axeltofta flyttas om fem år

Såhär föreslår stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021.
Såhär föreslår stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021. Uppe i vänstra hörnet syns en del av dagens koloniområde.

För drygt ett år sedan skrev vi att det kan bli aktuellt med en flytt av Axeltofta koloniområde och nu har de första riktiga samtalen mellan koloniföreningen och kommunen ägt rum.  De senare har presenterat ett förslag till tidsplan där det står att flytten ska genomföras 2021 och att den nya platsen som nu presenteras ligger på andra sidan vägen som går mellan Häljarp och Landskrona.

Samtliga avtal mellan kommun och koloniägare i Axeltofta har sagts upp till den 31 december i år. Fram till dess ska en handlingsplan tas fram och godkännas av parterna. Nya riktlinjer ska påbörjas. Detta står i den tidsplan som kommunen presenterat.
– Dessutom står det att det ska ske en ”Inventering gem myndighetsutövning”, säger Bo Johansson, ordförande i Axeltofta koloniförening.
– Kommunen ska alltså kolla in alla våra stugor, vad vi har för toaletter och tvättmöjligheter med mera. Och jag ställer mig tveksam till att de får göra det utan koloniägarens tillstånd, säger ordföranden och berättar att föreningen kommer att låta jurister titta på detta.

Nya avtal och avgifter tas fram 2017 och dessa ska, enligt tidsplanen, börja gälla från 2018. Samma år ska en detaljplan för ett nytt område på andra sidan landsvägen tas fram och här har kommunen även skickat med en flygbild.
– På denna är 27 kolonilotter samt 30 fritidshus inritade. Men det märkliga är att det i Axeltofta idag finns cirka 165 stugor. Det vill säga att det skiljer på drygt 100, säger Bosse Johansson som dock anar vad kommunen har i åtanke.
– Det står i förslaget till tidsplan att ”De som brutit mot avtal och inte åtgärdat sägs upp.”. Jag gissar att de som idag har några kvadratmeter för stora stugor eller något annat som inte stämmer enligt avtalet, helt enkelt sägs upp och att de inte får flytta.

Detta, menar Bo Johansson, slår hårt mot en liten grupp.
– Vi har en del som bor här för att de inte har råd att bo i lägenhet. Vad händer med dom?, frågar han sig retoriskt.

Slutligen står det i tidsplanen att det 2019 ska komma ett erbjudande till de som vill flytta till det nya området samt att flytten ska genomföras 2021. Alltså om fem år.
– Jag vill poängtera att det inte finns ett enda beslut taget idag. Det som vi skickat till koloniföreningen är bara ett förslag. De ska nu diskutera detta och bilda en arbetsgrupp som vi sedan ska förhandla med, allt för att de ska få så stort inflytande som möjligt, säger stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott.

Bo Johansson är dock en aning skeptiskt.
– Det låter ju bra men de kommer ju att besluta som de vill i slutändan, säger han.

Och att det kommer att bli en flytt råder det ingen tvekan om. I ett brev som koloniföreningen fått står följande att läsa.
”Det som är speciellt för Axeltofta är att det PÅ SIKT inte kommer att kunna vara kvar. Trots att kommunen har undersökt möjligheterna och gärna velat att det skulle kunna bli så, kommer en detaljplan som tillåter boende inte att kunna godkännas. Detta upptäcktes när man gjorde en undersökning av förhållanden som buller, översvämningsrisker, grundvattenförhållanden, brandskyddskrav med mera.”

Några av anledningarna till flytten beror allltså enligt kommunen på vattennivåer och brandrisk.
– Vid en höjning av havsnivån så är koloniområdet mycket illa ute. Dessutom är grundvattnet så högt att man inte kan gräva ner ledningar och annat i den utsträckning som krävs för att vatten och avlopp ska fungera tillfredsställande. Dessutom är brandsäkerheten inte bra. Jag kan dock inte säga om det är stugorna som ligger för tätt eller om det är materialet på stugorna som är känsliga, sa Anna Thott till Landskrona Direkt i juni förra året.

Här ställer sig dock Bo Johansson frågan om kommunen far med sanning.
– Kommunen har sagt till oss att stugorna måste ligga minst 3,5 meter över havet. Men vi vet att det idag byggs hus i Häljarp som ligger under 3,5 meter. Vi har även varit i kontakt med en tjänsteman på Länsstyrelsen och hon har sagt att det inte finns några sådana regler över huvud taget.

Närmast ska koloniföreningens arbetsgrupp träffas och gå genom allt. Men när de ska träffa företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen har han inte en aning om.
– Nej, jag har inte hört mer från dom. Men de lär väl höra av sig, säger han.

Anna Thott vill dock gjuta olja på vågorna.
– Jag förstår att det känns oroligt innan det är klart med besked om vad som ska hända. Men jag vill betona att det inte finns någon färdig handlingsplan, utan vi vill gärna samarbeta med Axeltofta kring detta, säger hon.

Och i ett fall är Bo Johansson överens med Anna Thott.
– Klart vi är oroliga. Många lever stora delar av sina liv här och dessa vet inte hur framtiden ser ut.

Läs även: Axeltofta kan komma att flyttas

Till arkivet