Uppstramning av de kommunala inköpen

Frågan är om dagens österrikiska äpple som bjöds på fullmäktigeledamöterna är FairTrade-cerifierat. Troligtvis inte, menar fotografen Henning Süssner Rubin, som trots detta tog en tugga och kunde glädjas åt att få gehör för sitt yrkande om att kommunen sksa följa sina FairTrade åtaganden. Foto: Henning Süssner Rubin.
Frågan är om dagens österrikiska äpple som bjöds på fullmäktigeledamöterna är FairTrade-cerifierat. Troligtvis inte, menar fotografen Henning Süssner Rubin, som trots detta tog en tugga och kunde glädjas åt att få gehör för sitt yrkande om att kommunen sksa följa sina FairTrade åtaganden. Foto: Henning Süssner Rubin.
Frågan är om dagens österrikiska äpple som bjöds på fullmäktigeledamöterna är FairTrade-cerifierat. Troligtvis inte, menar fotografen Henning Süssner Rubin, som trots detta tog en tugga och kunde glädjas åt att få gehör för sitt yrkande om att kommunen sksa följa sina FairTrade åtaganden. Foto: Henning Süssner Rubin.
Frågan är om dagens italienska äpple som bjöds på fullmäktigeledamöterna är FairTrade-cerifierat. Troligtvis inte, menar fotografen Henning Süssner Rubin, som trots detta tog en tugga och kunde glädjas åt att få gehör för sitt yrkande om att kommunen ska följa sina FairTrade-åtaganden.
Foto: Henning Süssner Rubin.

Kunskapens frukt ska vara rättvisemärkt för att passera in i fullmäktigesalen framöver.
Nu är det slut på äpple från Australien och Sydtyrolen i fullmäktigesalen och i hela den kommunal verksamheten, för den delen. Får vi förmoda.

Vänsterpartiet hade nämligen till dagens budgetdragning yrkat på att teknik- och servicenämnden ska få i uppdrag att ta fram ett kontrollprogram för att garantera att kommunens inköpsenheter följer de åtaganden som FairTradeCity-certifieringen medför.

Detta yrkande, som förövrigt ska finansieras inom given ram, enades mötet kring och stadens politiker kan därmed framöver  se fram emot FairTrade-fikor.

Till arkivet