Landskrona och Europaspåret på Folkemötet

Idag har företrädare för Landskrona Stad berättat om Europaspåret på det danska Folkemötet på Bornholm.
Idag har företrädare för Landskrona Stad berättat om Europaspåret på det danska Folkemötet på Bornholm.

Landskrona stad deltar i helgen vid danska Folkemötet på Bornholm.

Danmarks motsvarighet till Almedalen är Folkemötet som hålls på Bornholm årligen. Landskrona stad hade idag på förmiddagen bjudit in till en paneldebatt angående framtidens infrastruktur i Öresundsregionen. Målet med årets besök är att skapa debatt och medvetandegöra nyckelpersoner, på båda sidorna av sundet, om fördelarna med Europaspåret.

Det är andra året i rad som Landskrona stad deltar vid Folkemötet för att berätta mer om möjligheterna för Öresundsregionen och nyttoeffekten av en fast järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.
– Ifjol somras blev gensvaret stort i Danmark och senare samma år fick vi en inbjudan att tala inför danska Folketinget om Europaspåret, berättar Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande som alltså på inget sätt gett upp hoppet om att Landskrona  i framtiden ska vara sista anhalten i Sverige när den andra fasta förbindelsen över sundet byggs.
– Det återstår att se om vi lever och får åka med på premiärturen.

Hittills har drömmen om Europaspåret kostat Landskronas skattebetalare 3 376 169 kronor.

Med på helgens lobbyresa till Danmark är utöver Torkild Strandberg även treklöverns två övriga kommunalråd,  Birgitta Persson(M) och  Mikael Fahlcrantz. Dessutom de båda tjänstemännen  Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt samt Christian Alexandersson, utvecklingschef.

Stadens satsning har mest riktats mot Danmark.  Landskrona Direkt ställer frågan varför man inte också riktar in sig mot Almedalen.
– Landskrona stad kommer att närvara även på Almedalen, dels för att debattera Europaspåret men även fortsätta arbetet med belysa vårt unika läge i Öresundsregionen som gynnar Landskrona men i lika hög grad kringliggande städer som med vårt förslag kommer närmare Köpenhamn än vad Malmö tidsmässigt ligger idag, svarar Christian Alexandersson.  

– Vi kommer på infrastrukturdagen den 5 juli att ha ett seminarium med paneldebatt i Business Arenas lokaler. Vår programpunkt och debatt går av stapeln klockan 1500. Medverkande från oss är bland andra VD för Dansk Industri Mikael Svane, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och mig som utvecklingschef, säger han.

Landskrona verkar inte hittills utfört någon lobbying mot Sverigeförhandlingen. Hur kommer detta sig?
– Vi har  kontinuerlig kontakt med både Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Till Sverigeförhandlingen och Trafikverket har dels utredningen kring Europaspåret lämnats men också en genomförd nyttoanalys av den samma.

Hur stor makt har Sverigeförhandlingen i frågan?
– Sverigeförhandlingen har stor påverkan i frågan, framför allt när det gäller att föreslå den svenska regeringen olika infrastrukturåtgärder. Men även Danmark och den danska sidan har påverkan i denna fråga och därför är det nödvändigt att Landskrona stad åker till Folkemötet och debatterar Europaspåret där, säger Christian Alexandersson som idag på förmiddagen haft en mottagning på Folkemötet.

– Sverigeförhandlingen har tidigare haft ett mycket begränsat direktiv som fram till i år enbart omfattat sammankopplingen mellan storstäderna Stockholm, Malmö  och Stockholm, Göteborg. Först i maj i år hade Sverigeförhandlingen sitt första möte med danska sidan vilket är den del som Landskrona stad fokuserat starkt ända sedan arbetet inleddes. Vi har även fokuserat kopplingen Oslo – Göteborg (Västkustbanan) – Kontinenten.

 – Ur danskt perspektiv är Landskronas förslag intressant då det i högre grad ser till helheten utan de svenska politiska låsningarna, avslutar Christian Alexandersson.

Till arkivet