Annons

Stena handplockades

Kenneth Håkansson, ordförande i Landskronahem fick åter svara på frågor i fullmäktige.

Kenneth Håkansson, ordförande i Landskronahem fick åter svara på frågor i fullmäktige.

Vid gårdagens kommunfullmäktige diskuterades som väntat försäljningen av bostäderna i Sandvången och Pilängen flitigt. Tidigt under kvällen ställde Vänsterpartiets Henning Süssner Rubin i en interpellation frågor till Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson, (-), om hur affären med Stena Fastigheter i Malmö AB gick till.

Annons
 

Den stora debatten som kom något senare kom att handla om de bakomliggande skälen till försäljningen är ekonomiska eller politiska. Henning Süssner Rubin (V) och oppositionens uppfattning är att skälen är politiska, medan treklövern med stöd av Sverigedemokraterna menar att försäljningen är nödvändig och att pengarna behövs, bland annat för att rusta upp Norrestad.

I sin interpellation ställde vänsterpartisten frågor angående sökandeprocessen efter en köpare. Han undrade hur affären gått till och hur en köpare kunnat presenteras innan ett beslut tagits av Landskronahems styrelse.

Kenneth Håkansson, styrelseordförande Landskronahem, menar att man har varit ytterst noggrann när man valt ut köparen. Han ger en lista på åtta kriterier som måste uppfyllas (se listan längst ner).
– En riktad sökprocess genomfördes för att finna en lämplig köpare som uppfyllde uppställda krav. En samlad bedömning gav vid handen att Stena Fastigheter i Malmö AB bäst svarade upp mot kraven, berättade han i sitt svar. Han belyser att det i ägardirektiven, som antogs förra året, står att bolaget ges ”möjlighet att försälja egendom för att lösa den långsiktiga finansieringen”.
– Verkställande direktören gavs i uppdrag att till styrelsemöte med bolaget den 25 april återkomma med färdiga och genomförbara förslag till finansiering av i handlingsplanen redovisade åtgärder.

På frågan om det finns dokument som beskriver hela processen svarade ordförande följande.
– Processen har dokumenterats i vederbörlig ordning och redovisats för bolagets styrelse, svarade Kenneth Håkansson

Följande lista är de krav som ställdes på köparna.

l) Långsiktighet
2) Ekonomiskt solid ägare
3) Lång erfarenhet av hyresrättsförvaltning
4) Genomtänkt förvaltningsfilosofi
5) Goda referenser
6) Socialt engagemang
7) Samarbetspartner – både vad gäller utveckling av specifika bostadsområden och staden i stort
8) Ett bud som är ekonomiskt fördelaktigt

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser