Annons

Inga fler trädäck i centrum

Pizzeria La Perla vill utöka sin uteservering med ett utbyggt trädäck. Något som inte uppskattas av kommunen som hellre ser att serveringsytan sker direkt på trottoaren.

Pizzeria La Perla vill utöka sin uteservering med ett utbyggt trädäck. Något som inte uppskattas av kommunen som hellre ser att trottoaren är uteserveringens golv.

Sedan en tid tillbaka råder det trädäcksförbud på uteserveringarna i centrala Landskrona. För restaurangen La Perla, som vill utöka sin uteservering innebär detta ett problem.

Annons
 

För några år sedan förbjöds alla trädäck i ”Landskrona stads centrumkärna”. Detta ledde till att det lades ett nytt och plant underlag på flera uteserveringar runt Rådhustorget. För restaurangen La Perla på Rådhusgatan skapar reglerna besvär.

Problemet är att markytan utanför restaurangen inte är helt plan, vilket försvårar möjligheten till uteservering. Ett trädäck hade kunnat lösa problemet med den ojämna marken. Ägaren Mustafa Celik uppskattar en höjdskillnad på 30 centimeter från den tänkta uteserveringens början till den yttersta punkten tre meter ut.

Han påpekar att det finns uteserveringar på Östergatan som fortfarande står på trädäck. År 2012, när beslutet att trädäcken skulle vara borta sommaren därpå togs, reserverade sig kommunen för att det fick förekomma undantag på de platser där marken är ojämn.
– Uppbyggda golv i annat material får endast förekomma i undantagsfall där till exempel större nivåskillnader eller ojämn markbeläggning utgör ett problem. När det gäller underlaget vid restaurangen på Rådhusgatan 2 faller det inte inom undantagstillståndet. Att det lutar är vi medvetna om. Vi anser dock inte att lutningen är tillräcklig för att trädäck skall vara nödvändigt, menar Tora Broberg, tillförordnad avdelningschef på stadsmiljöförvaltningen.

Mustafa Celik och hans ombud ansökte och fick tillstånd för en utökad uteservering redan tidigt i våras. Dock kontaktade man åter kommunen och ville ha klargörande vilka regler som gällde och främst kring ett trädäck.
– Sedan dess har vi inte hört något, säger krögaren.

Därefter har man tagit kontakt ytterligare en gång, men svaret uteblev även den här gången. Det man söker är ett förtydligande av vilka regler som kommer gälla för uteserveringen.

Osäkerheten har lett till att man avvaktat med att använda marken och således också gått miste om matgäster.
– Uteserveringar är en del av stadens uterum där beläggningen på trottoarer och torg skall utgöra uteserveringens golv, säger Tora Broberg och understryker att det för uppbyggda golv i annat material erfordras tillstånd och ibland även bygglov.

Frågan är då om inte kommunen borde förse markytan med samma underlag som det som finns vid restaurangerna kring Rådhustorget.
 – Rådhustorget var ett särskilt projekt som omfattade endast just torgrummet. Gränsen längs Rådhustorget drogs just vid entrén till den gamla Gallerian. Från kommunens sida måste vi göra tydliga geografiska avgränsningar för att nå i mål med projekt av olika slag, svarar Tora Broberg.

Nu finns det fler restauranger i centrum som har trädäck.
– När det gäller Espresso House och Tycho Brahe har det att göra med deras tillstånd. Vi kan bara göra förändringar när redan skrivna avtal löper ut. Även för dessa kommer trädäck så småningom att plockas bort från tillståndet, säger Tora Broberg och redogör för att samtal pågår med Espresso House och att det är viktigt att alla näringsidkare behandlas lika.

Varför har ni inte svarat på La Perlas överklagan?
Kommunen har svarat La Perla. Ett brev har sänts ut från oss. Tilläggas kan att stadsmiljön påverkas i de flesta fall mycket negativt av trädäck. De drar bland annat till sig mycket skadedjur i form av råttor vilket är dåliga ur hygiensynpunkt, avslutar Tora Broberg.

Mustafa Celik har in i det längsta hoppats på att få bygga ut sitt trädäck över trottoaren som han står på.

Mustafa Celik har in i det längsta hoppats på att få bygga ut sitt trädäck över trottoaren som han står på.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser