Annons

Gifter hittade vid lekplats

Lekplatsen på Öster är avstängd sedan man funnit föroreningar i marken.

Lekplatsen på Öster är avstängd sedan man funnit föroreningar i marken.

I veckan hittades föroreningar på lekplatsen belägen mellan Tegelbruksgatan och Hantverkargatan. På miljöförvaltningen tror man att anledningen till gifterna är en verksamhet som tidigare funnits på platsen.
– Fyllnadsmassor under sanden visade på förhöjda halter av bly, kadmium, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten), alifatiska kolväten och aromater som är högre än vad som kan accepteras på en lekplats eller i en boendemiljö, säger Landskrona stads miljöchef Jörgen Hanak.

Annons
 

Enligt honom behöver de boende i området inte känna sig oroliga, men att lekplatsen kommer vara avspärrad tills det att gifterna är borttagna.
– Vi bedömer inte att det är någon risk för de boende i området så länge man inte kommer i kontakt mer jord som ligger runt en halvmeter ner och djupare.

Han meddelar att man nu kommer försöka avgränsa föroreningarnas utbredning och att fler undersökningar är att räkna med.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser