Annons

Landskronas okända instrumenttillverkare

Lindborgs Musik. Resonanslåda till kontrabas poleras. Foto: Okänd (1950)

Resonanslåda till kontrabas poleras. Foto: Okänd (1950) /Minnesbanken Landskrona museum

Redan på 1800-talet fanns det mässings- och träblåsinstrumentstillverkare i Landskrona.
Men visste du att staden var ledande på tillverkning av femsträngade kontrabasar åren runt andra världskriget?
Detta genom G. Lindborgs Musikinstrumentfabrik, till glädje för många jazzbasister som än idag eftersöker fabrikens instrument på diverse nätauktioner.

Annons
 

Gunnar Lindborg grundade sin musikinstrumentfabrik redan 1937, då tillverkade man slaginstrument såsom trummor och pukor. Dokument från tidsperioden gör gällande att fabriken till en början låg på Föreningsgatan, men redan året därpå flyttade man till en nybyggd fabrik belägen vid Industrigatan.

Andra världskriget blev, lite märkligt nog, Lindborgs chans att expandera. Det som gjorde det möjligt var importstoppet av musikinstrument. Tyskland hade länge varit dominanta på marknaden för musikinstrument, men under kriget lades tillverkningen ner vilket öppnade dörren för inhemska fabriker. En ytterligare, och kanske än viktigare faktor var att fabriken vid sitt grundande var ensamma på marknaden i Sverige.

Vid denna tidpunkt hade man börjat tillverka gitarrer och kontrabasar. Just kontrabasarna kom att bli ett av fabrikens mest kända instrument. Till skillnad från vanliga fyrasträngade hade Lindborgs kontrabasar fem strängar. Materialet var både plywood och gran. Plywoodbasarnas kvalitet var inte den bästa, men med tiden blev man bättre och bättre, och ett antal tillverkades av massiv gran.

I samband med världskrigets slut lyftes importstoppet och dessutom gav Tyskland sin musikinstrumentsindustri ekonomiskt stöd. Detta ledde till tuffare tider för Gunnar Lindborg och hans fabrik, som på grund av högre konkurrens hade svårt att stå emot. Verksamheten avvecklades efterhand, tidigt under 1950-talet lades fabriken ner och 1954 såldes även affären och verkstaden eftersom de inte längre var lönsamma.

Under sina senare år drev Gunnar Lindborg en tobaksaffär, men var även till viss del involverad i restaurangbranschen.
Sin musikaliska bana växte han aldrig ifrån i och med sitt engagemang i Allmänna Sångens manskör.

I den 5 augusti 1976 avled han efter en tids sjukdom. Han blev 66 år gammal.

 Fram till någon gång mellan 1944 och 1949 låg affären på Drottninggatan 19. Mot slutet av 40-talet låg affären och verkstaden här på Norra Långgatan 7, där den låg kvar fram till nedläggningen.

Fram till någon gång mellan 1944 och 1949 låg affären på Drottninggatan 19. Mot slutet av 40-talet låg affären och verkstaden här på Norra Långgatan 7, där den låg kvar fram till nedläggningen. Foto: Oscar Niemi.

Sigvard Mattsson putsar snäckan på en basfiol i verkstaden. Arbetade där 1943-1951. S.M. byggde kontrabas = största artikeln. C:a 500 st tillverkades. En del gitarrer. Firman tillverkade först trummor. Firman nedlagd 1951 p.g. av konkurrens av importen Foto: GeWe (1945). /Minnesbanken Landskrona museum

Sigvard Mattsson putsar snäckan på en basfiol i verkstaden. Arbetade där 1943-1951. S.M. byggde kontrabas = största artikeln. C:a 500 st tillverkades. En del gitarrer. Firman tillverkade först trummor. Firman nedlagd 1951 p.g. av konkurrens av importen Foto: GeWe (1945). /Minnesbanken Landskrona museum

Gunnar Lindborg med vad vi får förmoda egentillverkad kontrabas. Han var först i landet med att tillverka kontrabasar fabriksmässigt och rent av först i världen som gjorde strängar av metall, allt enligt dokument från Landskrona museum. Foto: Okänd (1950).

Gunnar Lindborg med vad vi får förmoda egentillverkad kontrabas. Han var först i landet med att tillverka kontrabasar fabriksmässigt och  rent av först i världen med strängar gjorda av metall, allt enligt dokument från Landskrona museum. Foto: Okänd (1950). /Minnesbanken, Landskrona museum

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser