Vallen vid Ulkavallen upprör

Grävskopan som besteg en vall och körde ner från en förhöjning.
Grävskopan som besteg en vall och körde ner från en förhöjning.
Grävskopan som besteg en vall och körde ner från en förhöjning.
Grävskopan som besteg en vall och körde ner från en förhöjning. Foto: Oscar Niemi.

Bebyggelsen vid Ulkavallen är igång sedan en tid tillbaka. 2017 är det tänkt att Internationella Engelska Skolan ska öppna upp och det läggs även en konstgräsplan på platsen. Av jordmassorna bygger man nu en vall längst med Kalkugnsgatan, något som irriterar grannarna.

Den nyanlagda förhöjningen inne på Ulkavallen som löper parallellt med Kalkugnsgatan väcker ilska hos de boende som tidigare kunnat blicka ut över fotbollsplanerna.
– Det finns folk som bott här sedan 1959 då husen byggdes och de har från och med nu blivit bestulna på sin utsikt över fotbollsplanerna bara för att fritids och kulturnämndens tjänstemän leker hink och spade, säger en Borstahusbo som vill förbli anonym.

Enligt Kjell Thoresson, fritids- och kulturförvaltningen, är vallens höjd resultatet av ett missförstånd.
– Det skall inte vara någon vall endast en ”förhöjning”. Genom ett missförstånd blev den för hög och då närmast en vall. Detta åtgärdas nu. Jordmassorna kommer från anläggning av anläggningarna på före detta Ulkavallen, säger han och tillstår att förhöjningen i sin tur inte kräver en ansökan om marklov.

Dock bekräftar stadsarkitekt Petter Eiring att en ansökan om marklov ändå har skickats in.
– Vi har fått in en ansökan om marklov i efterhand. För att kunna bevilja ansökan har vi föreslagit att vallen sänks till max en meter och förses med växter på den sidan som vetter mot bebyggelsen för att minimera eventuella olägenheter för de boende i närheten. Eftersom åtgärden är utförd utan marklov måste vi även ta upp frågan om en sanktionsavgift.

Den 14 juni lär ärendet tas upp i stadsbyggnadsnämnden. De boende på Kalkugnsgatan ser helst att vallen försvinner och är beredda att utmana nämndens beslut om vallen får vara kvar.
– Blir det så kommer vi som bor här att överklaga det hela.

Längs med hela Kalkugnsgatan löper vallen som nu ska minskas i höjd.
Längs med hela Kalkugnsgatan löper vallen som nu ska minskas i höjd. Foto: Oscar Niemi.
Till arkivet