Annons

750 000 för konsultuppdrag

Under 2015 beställde stadsbyggnadsförvaltningen en riskbedömning av Weibullsholm. För detta betalade man externa konsulter drygt 150 000 kronor.

Under 2015 beställde stadsbyggnadsförvaltningen en riskbedömning av Weibullsholm. För detta betalade man externa konsulter drygt 150 000 kronor.

I måndags inledde vi en serie där vi undersöker kommunala politiker och förvaltningars vilja att svara på mejl. Under de kommande dagarna redovisar vi våra frågor och de svar vi har fått in hittills.

Annons
 

Till Anna Thott, som är chef på stadsbyggnadsförvaltningen, ställer vi ett antal frågor som berör förvaltningens inhyrning av externa konsulter och det numera nedlagda bygglov direkt.

Våra frågor (4 maj 14.17)
Jag undrar hur mycket pengar ni lade på externa konsulter under 2015. Vilka var de och vad var deras uppgift? Mejla gärna över fakturorna för dessa. Hittar ingen information på hemsidan om bygglov direkt. Har ni slutat med det? Hur lång är handläggningstiden för ett bygglov och vad kostar det?

Direkt nås vi av ett automatiskt svar som talar om att hon är borta till den 9 maj. När den dagen väl kommer får vi delvis svar på våra frågor, men blir försäkrade om att övriga uppgifter kommer skickas när hon får tillgång till dem.

Anna Thotts svar (9 maj 09.50)
– Ja, vi har slutat med bygglov direkt, eftersom det lätt kunde bli missförstånd kring en sådan rubrik. Oftast behövs – för att vi ska kunna uppfylla plan- och bygglagen – någon form av ritningar, därtill remisser inom staden och ibland även till myndigheter utanför ”huset”. En del blev väldigt irriterade när de förstod att de inte kunde få bygglovet… direkt…

Så därför har vi ersatt detta med bygglovsrådgivning varje torsdag eftermiddag, dit man kan komma utan tidsbokning. Detta för att underlätta i processen mot bygglovet.

Ett bygglov ska kunna fås inom 10 veckor (om ärendet ska upp i nämnden), det är fastslaget i PBL. Kan tjänstemännen ta beslutet på delegation går det oftast fortare. Men detta gäller under förutsättning att alla ritningar är korrekta och inlämnade. Först då börjar tiden löpa. Dessutom kan det i undantagsfall göras avsteg från detta, men det är mera sällsynt (beror ofta på om en plan ska ändras/är under behandling etc). Frågan om vad ett bygglov kostar är i princip omöjlig att svara på eftersom man faktureras utifrån area, svårighetsgrad med flera koefficienter (enligt en taxemodell som är antagen av fullmäktige), så varje bygglov är unikt och därmed också kostnaden för lovet.

När det gäller fakturor mm, så måste vi få lite tid att sammanställa det material du efterfrågar.
Jag skickar över dina frågor till administrationsavdelningen, så återkommer vi när vi sammanställt det du efterfrågar.

Den 11 maj återkommer Anna Thott med fakturorna för utförda konsultuppdrag.
– Bifogat finner du en sammanställning samt respektive fakturor över anlitade konsulter 2015. Hör gärna av dig om du har följdfrågor.

Kommunikationen har skötts exemplariskt och vi fick kontakt med förvaltningen inom den tidsram som anges i kommunikationspolicyn. Svar gavs tidigt måndagen efter långhelgen och de kompletterande svar som utlovades, gavs bara två dagar senare.

Konsulter för nästan 750 000 kronor
Under 2015 har stadsbyggnadsförvaltningen köpt konsulttjänster för 743 325 kronor. Dessa har fördelats på 116 964 kronor till en kommunikationsfirma för arbete med Europaspåret, 126 800 betalas till Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) för strategier för ”tillväxt, perspektiv, bostadsbeståndsmix och skattekraft”, därtill nästan 300 000 till en arkitektfirma för arkitektarbeten i Norrestad, dessutom 50 000 till SLU för arbete med Landskronalänken och avslutningsvis drygt 150 000 kronor för en riskutredning av Weibullsholm.

Oscar Niemi undersöker:

En kommentar till "750 000 för konsultuppdrag"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | 19 dagar utan svar

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser