Annons

Huttunens vattentornsmotion lever än

vattentornet_maj2016

– Jag har i dagsläget ingen information om varför utredningen inte slutförts och därefter anmälts till politiken, säger Robert Svensson , chef för teknik- och serviceförvaltningen med anledning av att Landskrona Direkt ställer frågor om en bifallen motion som rör vattentornet.

I måndags inledde vi en serie där vi undersöker kommunala politiker och förvaltningars vilja att svara på mejl. Under de kommande dagarna redovisar vi våra frågor och de svar vi har fått in hittills.

Annons
 

Vi skickar följande fråga till Stefan Johansson som är tillförordnad stadsdirektör för Landskrona stad. Frågan berör Marko Huttunens mer än fyra år gamla vattentornsmotion. Det som gör vattentornsmotionen intressant är att kommunfullmäktige tvärtemot kommunstyrelsen gav sitt bifall åt motionen. En utredning skulle göras för att undersöka om vattentornet kunde öppnas upp för allmänheten och därmed återuppta användningen av vattentornet som utsiktsplats och turistattraktion. Vad hände sen?

Vår fråga (4 maj 14.20)
Är Marko Huttunens vattentornsmotion färdigbehandlad? Kan ni översända beslutet?
Stadsdirektören vidarebefordrar mejlet redan samma dag och den 6 maj får vi ett svar av Eva Larsson, som är huvudregistrator på stadsledningskontorets juridiska enhet.

Eva Larssons svar (6 maj 08.28)
– Ja den behandlades i KF 2013-01-28. Skickar här KF beslutet, samt teknik- och servicenämndens yttrande (finns i slutet av handling nr 2).
Hon bifogar motionen och protokollet från kommunfullmäktige.

Motionen bifölls i kommunfullmäktige. Beslutet ledde fram till att teknik- och servicenämnden skulle göra en utredning och se vad ett eventuellt öppnande av vattentornet skulle kosta. Vi ber Eva Larsson ta fram utredningen. Hon översänder ärendet till teknik- och servicenämnden.

Robert Svensson, chef på teknik- och serviceförvaltningen, ger oss följande svar igår, den 18 maj klockan 13.24.
– Du har ställt frågan om handläggningen av ”ett öppet vattentorn”. Förvaltningen har, efter det att kommunfullmäktige fattade beslut om att bifalla motionen, påbörjat en utvecklad utredning bland annat genom faktainsamling. Jag har i dagsläget ingen information om varför utredningen inte slutförts och därefter anmälts till politiken.

–  Jag har förra veckan gett handläggare i uppgift att låta revidera de fakta som samlats in, vid behov komplettera dessa och därefter bereda ett svar. Jag räknar med att kunna anmäla utredningen till teknik- och servicenämnden efter sommaren.

Svaret visar, att det fortfarande tre år efter beslutsdatum i fullmäktige, finns planer på fortsatt utredning kring öppnandet av vattentornet för allmänheten, men att dessa ligger en bit in i framtiden.

Oscar Niemi undersöker:

2 kommentarer till "Huttunens vattentornsmotion lever än"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | 159 av 5171 grundskoleelever pendlar till andra kommuner

  2. Pingback: Landskrona Direkt | 750 000 för konsultuppdrag

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser