Politikernas (icke)svar på våra frågor

Kommunalråden för Treklövern har skickat ett brev till Migrationsverket och efterlyser 52 miljoner kronor man anser Landskrona har rätt till.
Kommunalråden för Treklövern har skickat ett brev till Migrationsverket och efterlyser 52 miljoner kronor som man anser Landskrona har rätt till.
Kommunalråden, i detta fallet för Treklövern, är vana att svara på frågor. Det händer dock att man överlåter åt tjänstemännen att svara.
Kommunalråden, i detta fallet för Treklövern, är vana att svara på frågor. Det händer dock att man överlåter åt tjänstemännen att svara.

I måndags inledde vi en serie där vi undersöker kommunala politiker och förvaltningars vilja att svara på mejl. I dag, och kommande dagar, börjar vi redovisa våra frågor och svaren som vi har fått in i skrivande stund.

Vi skickade ett antal frågor till kommunalråden som handlar om stadens kommunikationspolicy. Som det framgick i måndagens text har inte politikerna själva svarat på frågorna, utan de har valt att skicka frågorna till Landskrona stads stadsjurist, Boel Kvist. Den 9 maj fick vi svar från henne. Både våra frågor och hennes svar redovisas här nedan.

Jag har försökt hitta regler beträffande svar på frågor via e-post till kommunen på landskrona.se. Finns denna information någonstans?
– I kommunikationspolicyn (antagen av KF i februari 2015). Bifogas. En ny hemsida är under uppbyggnad och kommer att lanseras inom kort, där kommer den finnas med.

Hur snabbt måste tjänstemän svara på frågor via e-post?
– Av kommunikationspolicyn framgår följande: När vi blir kontaktade återkommer vi med svar eller besked så snabbt som möjligt. För e-post är riktlinjerna inom 24 timmar på vardagar och för fysiska brev inom fem arbetsdagar.

Gäller samma regler för politiker?
– Kommunikationspolicyns regler är framtagna för tjänstemännen.

Är allt som kommer in en offentlig handling?
– Alla inkommande handlingar till kommunen är allmänna handlingar om det har med kommunens verksamhet att göra. De lämnas ut om det inte finns någon uttrycklig regel i offentlighets- och sekretesslagen som gör att de omfattas av sekretess.

Kommer detta mejl att diarieföras?
– Mail till kommunens brevlåda diarieförs inte med automatik, om de inte hör till ett ärende. För synpunkter och frågor kring kommunens verksamhet har vi en så kallad synpunktshanterare som nås via hemsidan http://www.landskrona.se/Demokrati/Paverkan/Synpunktshantering.aspx dit vi hänvisar. Inkomna synpunkter registreras och får en ansvarig handläggare.

Efter svaren skickade vi den 9 maj iväg några följdfrågor, som vi i dagsläget, en dryg vecka senare, fortfarande inte fått något svar på.

Vad krävs för att något ska bli ett ärende, och därmed diarieföras?

Var går det att få tag på diarieförda ärenden?

Finns det inga riktlinjer för politikerna, liknande det som finns för tjänstemännen?

Oscar Niemi undersöker:

Till arkivet