Oscar Niemi undersöker – Så snabbt svarar kommunen på mejl

Hur lång tid tar det för en politiker och en chefstjänsteman på stadshuset att svara på ett mejl? Foto: Natalie Hultgren.
Hur lång tid tar det för en politiker och en chefstjänsteman på stadshuset att svara på ett mejl?
Foto: Natalie Hultgren.
Uppdaterad 2016-05-19 kl. 14.30

Har du någon gång försökt kontakta kommunens förvaltningar eller politiker? Hur gick det? Fick du något svar? I vår undersökning tar vi reda på hur villiga kommunalråden, samt förvaltningscheferna är att svara på frågor via mejl. Vi har tittat på Landskrona stads kommunikationspolicy och sett de riktlinjer som gäller för tjänstemän. Men vad gäller egentligen för stadens politiker?

Nyligen rapporterade vi om hur Hembygdsföreningen Rönnebergs härad försökt ta kontakt med kommunalråd Torkild Strandberg utan framgång. Vi bestämde oss därför att undersöka politikernas och förvaltningschefernas vilja att svara på mejl från medborgarna. Enligt lagen har medborgare rätt att ställa frågor till kommuner och få svar inom rimlig tid. Enligt Landskrona stads kommunikationspolicy skapad 2009, med en revidering så sent som förra året, måste tjänstemännen enligt denna policy svara på mejl inom 24 timmar. Eftersom våra mejl skickades på onsdagen den 4 maj, tar vi hänsyn till att den 5 och 6 maj var lediga dagar för många. Med andra ord borde vi få våra svar måndagen den 9 maj. Det har nu gått en vecka sedan dess och vi väntar fortfarande på en del svar.

Så här gjorde vi
Frågorna skickades till förvaltningscheferna den 4 maj mellan 14.00-14.20, och frågorna till kommunalråden skickades omkring 14.40 samma dag. Varje förvaltningschef fick frågor som berör deras respektive område. Kommunalråden fick samma frågor angående vad som gäller när man som medborgare är i kontakt med kommunen via mejl. Värt att notera är att vi har skickat frågorna till de e-postadresser som går att hitta på landskrona.se och inte deras partibundna adresser.

Hur har det gått?
Av frågorna som ställdes till sju förvaltningschefer plus stadsdirektör Stefan Johansson kan knappast alla anses vara helt besvarade. I några fall har förvaltningarna hört av sig, och meddelat att de uppgifter vi begärt kommer ta tid att få fram. Som det framgår i undersökningen har det tagit olika lång tid att få uppgifterna. Allt ifrån mindre än en arbetsdag, till en vecka. I två av fallen har vi endast mötts av automatiska svar som meddelar att personen inte är tillgänglig eftersom hen arbetar deltid eller är ledig fram till ett visst datum. Slutligen är det en förvaltningschef som inte har svarat. Vi kommer att i separata artiklar redovisa våra frågor och svaren på dessa.

Tjänstemännen
Kjell Thoresson, fritids- och kulturförvaltningen, är den förste som svarar efter endast 13 minuter. Däremot går det inte att säga att vi får svar på våra frågor. Senare under dagen vidarebefordras frågorna och vi får beskedet att svaren kommer dröja. Den 12 maj får vi tillgång till  diarienummer till delar av det efterfrågade materialet.

Stefan Johansson, tillförordnad stadsdirektör, vidarebefordrar mejlet till Eva Larsson, huvudregistrator på juridiska enheten, en halvtimme senare. Runt halv nio på fredagen, som är en klämdag, får vi en del svar vi bett om.

Under fredag eftermiddag får vi också alla uppgifter vi söker från utbildningsförvaltningen. Förvaltningschefen Anders Grundberg hade redan under onsdagen den 4 maj meddelat att vi kommer få svar under veckan, vilket visade sig vara sant.

Robert Svensson, chef för teknik- och serviceförvaltningen, meddelar klockan 20.48 på onsdagskvällen att han kommer svara på måndag, på grund av långhelgen. Svar gavs som utlovat, måndagen den 9 maj.

Vårt mejl till stadsbyggnadschef Anna Thott möts av ett autosvar, som meddelar att hon återkommer den 9 maj. Detta stämde och vi fick delvis svar, men först den 11 maj fick vi alla svar.

Från två förvaltningar har vi inte hört något från utöver de automatiska svaren. Annette Lindberg Molin, individ- och familjeförvaltningen, arbetar deltid och har inte kunnat nås.

Christin Jonsson, omsorgsförvaltningen, är ledig fram till idag och har därför inte kunnat svara. Det ska sägas att all e-post till henne automatiskt skickas vidare till Valdemar Hansson, som inte har hört av sig.

Jörgen Hanak, chef för miljöförvaltningen, har till dags datum ej svarat.

Politikerna
Från kommunalråden fick vi, med undantag för ett av dem, samma svar, nämligen en hänvisning till stadsjuristen. Torkild Strandberg (L), Birgitta Persson (M) och Mikael Fahlcrantz (MP), samtliga vidarebefordrade frågorna till stadsjurist Boel Kvist. Jonas Esbjörnsson (S) vill först ta frågorna per telefon, men när vi efterfrågar skriftliga svar hänvisar även han till stadsjuristen. Stefan Olsson (SD) har varken svarat eller vidarebefordrat frågorna.

Vi fick svar på de flesta av våra frågor den 9 maj av Boel Kvist som är Landskrona stads stadsjurist. Frågorna som inte besvarades skickade vi tillbaka, men har ännu inte fått några svar.

Det visar sig att Landskrona stads kommunikationspolicy endast gäller för tjänstemän och inte politiker. Om kommunens politiker berörs av någon slags plikt att svara på mejl är ännu oklart, eftersom stadsjurist Boel Kvist inte har svarat på den frågan.
Och som sagt, politikerna hänvisar till henne.

Kommunalråden kan eller vill alltså inte svara på en enda av de sju frågor som vi ställde trots att samtliga var med och beslutade om kommunikationspolicyn i februari förra året. Vi har fortfarande inget svar på vilka riktlinjer som gäller för de kommunala politikerna, eller ska det uteblivna svaret tolkas som att det inte finns några? Är det inte viktigt för våra folkvalda att hålla god kontakt med medborgarna? I kommunikationspolicyn förekommer följande, ”Landskrona stad är en politiskt styrd organisation. Politikernas uppgift är att driva politik och fatta beslut. Tjänstemännens uppgift är att verkställa och informera om de politiska besluten och intentionerna”.

Till arkivet