Avantgardets dolda arenor

Herwarth och Nell Walden 1916 i Berlin.
Herwarth och Nell Walden 1916 i Berlin.
Herwarth och Nell  Walden 1916 i Berlin.
Herwarth och Nell Walden 1916 i Berlin.

På söndag bjuds det in till ett föredrag om Nell Walden, Der Sturm och avantgardets dolda arenor på Landskrona museum.

Jessica Sjöholm Skrubbe, fil. dr i konstvetenskap, kommer till Landskrona museum söndagen den 8 maj klockan 14.00 och berättar om Nell Walden, Der Sturm och avantgardets dolda arenor.

Under 1910- och 20-talen var Der Sturm en kulturell knutpunkt för det europeiska avantgardet med bas i Berlin. Verksamheten startades av musikern Herwarth Walden som grundade tidskriften Der Sturm 1910. Der Sturm kom så småningom även att inkludera konstutställningar, bokförlag, konstskola, teaterverksamhet och en betydande privat konstsamling. Konstnärer som Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Marc Chagall, Oskar Kokoschka och Jacoba van Heemskerck hörde till dem som särskilt lyftes fram av Der Sturm.

Herwarth Walden och hans svenskfödda hustru – konstnären och konstsamlaren Nell Roslund – arbetade under åren 1912-1925 gemensamt med Der Sturm men hade skilda ansvarsområden, något som har påverkat historieskrivningen och därmed kunskapen om och förståelsen av verksamheten. Genom att fästa blicken på sociala praktiker, privata rum och genusstrukturer i samtiden problematiserar föreläsningen den etablerade berättelsen om avantgardets konst- och historieskrivning och belyser Nell Waldens centrala position i Der Sturms verksamhet.

Föredraget arrangeras i samband med utställningen Nell Walden och Der Sturm som visas på Landskrona museum fram till den 15 maj.

Till arkivet