Staden inrättar tvätteri

Sportcenter Syd vill etablera sig i Thorns tidigare lokaler.
Ett kommunalt tvätteri kan få sin hemvist i Thorns tidigare fabrik.
Ett kommunalt tvätteri kan få sin hemvist i Thorns tidigare fabrik.

Landskrona stad vill tillsammans med andra aktörer, starta en projektorganisation för att minska arbetslösheten i staden. Första steget blir ett tvätteri.

Projektet är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och olika representanter från näringslivet, vars mål är att sänka arbetslösheten. Det som ligger till grund för tvätteriet, är att hemtjänstpersonalen på särskilda boenden och LSS-boenden kommer att bära arbetskläder framöver.

Tvätteriet är ett första steg för att skapa så kallade ”enkla jobb” för personer som står utanför arbetsmarknaden. Runt 50 personer kommer anställas vid tvätteriet. Tanken är att skapa 400 enkla jobb genom liknande satsningar. Landskrona har i dagsläget en ungdomsarbetslöshet på 22,5 procent, och en arbetslöshet på 15,3 procent sett till hela befolkningen. Målet är att staden år 2020 har sänkt arbetslösheten till 10,3 procent, vilket är genomsnittet i Skåne.

Den totala kostnaden för tvätteriet och övriga kringkostnader beräknas vara 12,5 miljoner kronor, och förhoppningen är att den ska börja drivas i den gamla Thorn-fastigheten i början av nästa år. De första två åren kommer användas som en uppbyggnadsfas, för att sedan drivas i ytterligare två år. Vad som händer sen är inte klart i dagsläget, antingen kommer det utvecklas vidare eller ”avknoppas”. Frågan kommer under nästa vecka att komma upp på kommunstyrelsens bord.

Till arkivet