Ny överviktsmottagning invigd

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, flaggar för nya invigningar i Landskrona.
Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, invigde den nya överviktsmottagningen på Landskrona lasarett på måndagen.
Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, invigde den nya överviktsmottagningen på Landskrona lasarett på måndagen.

Sedan länge har det utförts operationer på överviktiga personer i Landskrona. Nu har Skånevård Sund, i vilket Landskrona ingår, öppnat en ny överviktsmottagning på stadens lasarett.
– Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta utveckla vården på Lasarettet i Landskrona. Överviktsmottagningen blir ett fint komplement till befintlig vård där vi kommer att kunna erbjuda patienter med övervikt ytterligare stöd och alternativ till kirurgisk behandling, säger Steen Ekdahl, divisionschef specialiserad närsjukvård, Skånevård Sund.

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, var den som fick äran att klippa bandet i samband med invigningen på måndagen.
– Det extra positivt att få vara med och inviga en ny mottagning i Landskrona. Det här visar att vi också, trots tuffa tider, fortsätter att utveckla vården i alla delar av Skåne, säger hon.

Patienter med övervikt får i första hand stöd och behandling inom primärvården. Men svåra fall remitteras de till överviktsmottagningen i Landskrona. Mottagningen vänder sig till patienter med ett BMI på 35 och uppåt samt till patienter med ett BMI på minst 30 i kombination med fetmarelaterad sjukdom.
– Det finns stora vinster att göra. Det finns en hel del följdsjukdomar, bland annat diabetes, vilken är en väldigt kostsam sjukdom. Vi vill också nå de som av någon anledning inte är lämpliga för operation, säger enhetschef Eva-Lotta Persson.

Att övervikt är ett stort problem råder det ingen tvekan om.
– I vårt upptagningsområde bor det cirka 350.000 innevånare. Av dessa har cirka 50.000 överviktsproblem. Därför är det ett måste att satsa på just detta, säger Steen Ekdahl.

Den nyinvigda avdelningen som ligger på medicinmottagningen, är endast till för vuxna.
– Det är förstås oerhört viktigt att möta problemen med överviktiga barn också men de hänvisas till barnmottagningen, säger Eva-Lotta Persson.

Verksamheten bemannas inledningsvis med sjuksköterska/KBT-terapeut, dietist, fysioterapeut och läkare. Patienterna kommer till överviktsmottagningen efter remiss från annan vårdgivare alternativt egenremiss.
– Sammanlagt jobbar sex eller sju personer på den nya avdelningen och av dessa är tre nyanställda, avslutar Eva-Lotta Persson.

Till arkivet