Revisionen bör granska Landskronahem-affären

Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarar på en interpellation ställd av Niklas Karlsson (S). Foto: Skärmdump från webbsändning
Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson har tidigare fått svarar på interpellationer ställda av Niklas Karlsson (S) och Henning Süssner Rubin (V). Nu är det dags igen att inta fullmäktiges talarstol då Stefan Olsson (SD) interpellerar honom. Foto: Skärmdump från webbsändning
Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarar på en interpellation ställd av Niklas Karlsson (S). Foto: Skärmdump från webbsändning
Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson svarar på en interpellation ställd av Niklas Karlsson (S).
Nu är det dags igen att inta fullmäktiges talarstol då Henning Süssner Rubin interpellerar honom.
Foto: Skärmdump från webbsändning

Vänsterpartiet begär nu att Landskronas kommunrevisorer granskar den tilltänkta försäljningen av Sandvången och Pilängen. Den stundande försäljningen av en betydande del, (30 procent) av AB Landskronahems lägenhetsbestånd har enligt partiets gruppledare Henning Süssner Rubin gått till på ett sätt som gör det svårt att se att fullmäktigeledamöterna har eller har haft rimlig insyn i affären.

 – Vi vill veta hur det gick till att just dessa områden skulle säljas till just Stena Fastigheter i Malmö AB, säger Henning Süssner Rubin, Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige. 

– Vem tog initiativ till affären? Hur har det säkerställts att miljardaffären gagnar staden och dess invånare? Hur garanteras att ingen gynnas otillbörligt i sammanhanget?

Vänsterpartiet begär alltså att kommunrevisorerna blir aktiva i sammanhanget men har samtidigt också lämnat in en interpellationen till Kenneth Håkansson, AB Landskronahems styrelseordförande.
Vi som sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Den stundande försäljningen av en betydande del av Landskronahems lägenhetsbestånd har gått till på ett sätt som gör det svårt att se att jag som fullmäktigeledamot har haft rimlig insyn i affären som inte bara riskerar att hota de berörda hyresgästernas, utan också skattebetalarnas intressen, säger han och ställer fem frågor till Kenneth Håkansson.

En av frågorna lyder:
Hur har hela processen dokumenterats, hur ser dokumentationen ut och finns det delar i processen som inte är dokumenterade?

– Men jag väntar mig inte direkt mycket användbar och uppriktig information från honom, kommenterar Henning Süssner Rubin.
–  Jag har lyssnat på tidigare svar av honom på frågor i fullmäktige och från pressen.   

 

Till arkivet