Annons

Locket på från Landskronahem

Sedan Landskronahem i måndags gick ut med ett informationsbrev till hyresgästerna i Sandvången och Pilängen och samtidigt skickade ut ett pressmeddelande har det varit svårt att få svar på följdfrågor som detta gett upphov till.

Sedan Landskronahem i måndags gick ut med ett informationsbrev till hyresgästerna i Sandvången och Pilängen om att områdena står till försäljning  och samtidigt skickade ut ett pressmeddelande har det varit svårt att få svar på följdfrågor som detta gett upphov till.

Efter att Landskronahem i måndags gjort klart att man står inför den kanske största fastighetsaffären i stadens historia, nämligen att Stena Fastigheter i Malmö vill köpa Sandvången och Pilängen, är det i det närmaste åter locket på.

Annons
 

Landskrona Direkt nådde på tisdagseftermiddagen Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson (opolitisk men på ett liberalt mandat) på telefon.
– Jag svarar inte på några frågor gällande avtalet innan styrelsemötet den 25 april, var då hans kommentar.

På frågan hur det kan komma sig att Landskronahem gått ut med uppgifterna innan beslutet är taget svarar han att det är något de kommit överens om med köparen.
– Vi tyckte tillsammans att vi skulle göra detta. Därför blev det så. Innehållet i avtalet är dock konfidentiellt och därför får svaren vänta.

Nu fanns det betydligt fler frågor att ställa som knappast kan härledas till kontraktet som styrelseordförande hänvisade till. Men eftersom Kenneth Håkansson vid tillfället körde bil valde vi att mejla över frågorna med förhoppningen att få svar.
Tacksam om du kan plocka ut de frågor som önskas besvarade, svarade Kenneth Håkansson varpå han fick samtliga frågor en gång till. Och sedan dess har vi inte hört av ordföranden.

Nu är det inte enbart Landskrona Direkt som vill ha svar. Läsare tillika hyresgäster i de aktuella områdena hör av sig till media och vill ha svar. Oron för framtiden är påtaglig.

Oron för fonderna
Många av frågorna handlar om de fonder som hyresgästerna betalat in pengar till så att de ska kunna fräscha upp sina lägenheter med färg, tapeter och golv vid behov.
– Fonderna är Landskronahems modell att hantera det periodiska underhållet i lägenheter, en skyldighet som alla fastighetsägare har. Tills beslut är fattat är det oförändrat,säger Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Frågan är då om det är beslutet i Landskronahems styrelse eller i kommunfullmäktige, eller rent av när affärsavtalet sluts som gäller?
– Första beslutsinstans är styrelsemötet, svarar hon.

När vi något senare återkommer för ett förtydligande, om detta innebär att fonderna fryses från och med måndag samt en undran om hur mycket det finns i fonderna blir det tyst.

Fyra avgör
Landskronahems styrelse består av sju ledamöter. För att nå en majoritet krävs alltså fyra röster. Tre socialdemokrater har tydligt gjort klart att man inte vill se någon försäljning.
Kvar i styrelsen är då Mattias Adolfsson (L), Jan Nimmermark (M) samt Carina Herrstedt (SD) samt ordförande Kenneth Håkansson.

Den stora frågan är alltså hur tänker SD ställa sig i frågan.
Carina Herrstedt, som till vardags sitter i riksdagen, fick ett stort antal frågor skickat till sig.
Hon mejlade att hade för avsikt att svara på frågorna.
Då svar inte dök upp ringde vi henne varpå hon lovade att svara till imorse.

– Jag har nu läst dina omfattande frågeställningar och allt jag i dagsläget kan säga är att jag kan hänvisa till det pressmeddelande som släppts i ärendet ( i måndags) då jag nyligen fått handlingarna i lådan. Jag hoppas att de boende i området och övriga Landskronabor ser det hela som en positiv satsning och ser möjligheten till en snabbare upprustningstakt, svarar hon och vill alltså inte utveckla svaren ytterligare på de frågor vi skickat till henne.

 • Vad har du för spontan kommentar till affären? Står SD bakom affären?
 • Hur ser du på köparen? Har du själv kollat upp Stena Fastigheter?
 • Som vi förstår så är det Landskronahem som har tagit kontakt med köparen. Borde man inte ta kontakt med mäklare som kunnat bjuda ut beståndet till högstbjudande, som vid andra fastighetsaffärer?
 • Hur ställer du dig till att ordföranden och VD:n går ut med information innan beslut är taget?
 • Vad tror du att hyresgästerna har för uppfattning om affären? (Sker försäljningen mot hyresgästernas vilja? Det finns de som bott där i decennier och som kanske vill ha ett ord med i leken)
 • Spelar det någon roll vad hyresgästerna tycker?
 • Har ni följt upp hur de tidigare stora affärerna (Falken, Pilåkern) löpt ut? Är de hyresgästerna nöjda idag?
 • Från Landskronahem får vi beskedet att fonderna kommer att frysa inne. Vad har du för kommentar till detta?
 • En hyresgäst vi varit i kontakt med har 48 000 kronor i sin fond och har länge funderat på att renovera. Hur snabbt måste hen agera innan pengarna fryser inne?
 • Tror du att fler fastigheter eller områden kommer att säljas inom det närmaste?
 • Frånsett Asmundtorp så är Sandvången Sverigedemokraternas starkaste fäste i Landskrona. Är ni inte rädda för att tappa röster i området?

Jan Nimmermark (M) fick i stort sätt samma frågor som Carina Herrstedt.
– Vi har styrelsemöte den 25:e. Dessförinnan har jag inga kommentarer, svarar han och förklarar varför.
– Jag har inte något att tillägga till det som lämnats av ordförande och VD.

Kenneth Håkanssons ”partikamrat” Mattias Adolfsson (L) fick inga frågor då dessa ställdes till ordföranden men där svar uteblivit.

 • Stena Fastigheter uppges vara en seriös och långsiktig aktör som har hyresrätten som affärsidé. Vad har du för erfarenheter av bolaget?
 • Som vi förstår så är det Landskronahem som har tagit kontakt med köparen. Borde man inte ta kontakt med mäklare som kunnat bjuda ut beståndet till högstbjudande, som vid andra fastighetsaffärer?
 • Helena Fremle säger till oss att köpet rör sig om runt en miljard. När skatter och avgifter är betalda, hur mycket är det över för att utveckla och stärka Karlslund, förstärka underhållet i bolagets fastighetsbestånd samt för nyproduktion?
 • Hur mycket betalar Stena Fastigheter per kvadratmeter?
 • Hur kommer man fram till ett pris vid en så stor affär?
 • Har ni jämfört med andra försäljningar inom allmännyttan?
 • Räcker dessa pengar eller behövs det mer?
 • Kan det rent av bli aktuellt med ytterligare försäljning?
 • Vad har hyresgästerna för uppfattning om affären? (Finns det något undersökning? Sker försäljningen mot hyresgästernas vilja?)
 • Spelar det någon roll vad hyresgästerna tycker?
 • Har ni följt upp hur de tidigare stora affärerna (Falken, Pilåkern) löpt ut? Är hyresgästerna nöjda idag?
 • När fryses fonderna?

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser