Storslagna planer för lasarettsområdet

Redan till hösten 2017 kan om allt går som på räls de första spadtaget tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret. Illustration: Jais arkitekter.
Redan till hösten 2017 fanns det förhoppningar om att det första spadtaget skulle tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret.  Illustration: Jais arkitekter.
Redan till hösten 2017 kan om allt går som på räls de första spadtaget tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret.  Illustration: Jais arkitekter.
Redan till hösten 2017 kan om allt går som på räls det första spadtaget tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret.
Illustration: Jais arkitekter.

På onsdagsförmiddagen presenterade Landskrona Stadsutvecklingsbolag bokstavligen talat, storslagna planer för lasarettsområdet. På området planeras för 70 bostadsrätter varav de flesta ska komma att hamna i ett 16-våningshus, snett framför lasarettet.

I går gav stadsbyggnadsnämnden sin förvaltning i uppdrag att påbörja planarbetet för Sjukhuskvarteret 18 och 19. I planen ingår nybyggnad av ett 16-våningshus med 56 lägenheter, 10 radhus samt en renovering av den klassiska Läkarvillan, som en gång ritats av dåvarande stadsarkitekten Fredrik Sundbärg och som i framtiden troligen kommer att innehålla fyra lägenheter.

Samlade i Läkarvillans bedagade vardagsrum, presenterade Kenneth Håkansson, ordförande i Landskrona Stadsutveckling AB och dess VD Christian Alexandersson samt arkitekt Mats White från Jais arkitekter, planerna för de två sjukhuskvarter som ligger närmst Sankt Olovsgatan.

Det var på försommaren i fjol som stadsutvecklingsbolaget köpte den sedan många år tillbaka nedgångna läkarvillan samt en föreningslokal på andra sidan Gösta Lundhs gata. Nu står det klart vad man vill göra på de båda kvarteren.
– Vi har sett potentialen i dels läkarvillan men också i hela området, sa Kenneth Håkansson strax innan han lät dagens stora överraskning brisera. Stadsutvecklingsbolaget hade gett i uppdrag åt Mats White, som tidigare bland annat ritat Västerpark och som nu i det närmaste står klart med sina tolv våningar vid Hvilan, ta en titt på vad man kunde uträtta på de båda sjukhuskvarteren.
– Vi bad honom tänka utanför boxen, inflikade Christian Alexandersson innan dagens huvudperson tog till orda.

– Det finns en enormt fin stadsplanering i Landskrona, inledde Mats White sin dragning och superlativen över stadens möjligheter skulle komma att hagla.
– Det är fascinerande att se hur rik staden är på grönområde och hur sympatiskt invävt detta är i stadsbilden, sa han och menade att när nu planerna för en utveckling av lasarettsområdet ska ske måste man ta hänsyn till detta.
– Fredrik Sundbärg har inte bara ritat gamla vattentornet här intill utan också detta lilla landmärke i form av en överläkarvillan uppförd 1909 men även parken och fågeldammen, berättade han och svept med armen för att visa områdets speciella karaktär.

Här vill vi nu skapa ett nytt landmärke.
En solitär i 16 våningar.

Det nya höghuset är tänkt att placeras där det idag står en låg föreningsbyggnad alldeles efter inkörseln till sjukhusområdet, det vill säga snett till vänster om lasarettets huvudbyggnad.

På den stora tomten till läkarvillan byggs tio radhus samt nära nog 40 parkeringsplatser.
Ytterligare ett 30-tal p-platser planeras i anslutning till höghuset.
– Området ligger efter de slutna kvarteren och är att betrakta som ett offentligt rum. Den karaktären vill vi behålla och ser gärna att Region Skåne finner en ny ambulansinfart. I Landskrona handlar det idag mycket om att utveckla och behålla, säger Mats White.

Nu är det varken kommunen eller stadsutvecklingsbolaget som kommer att bygga på platsen.
– Det är viktigt att vi nu tar allt i rätt tågordning. Vi vill ha planen klar och presentera den. Nu inleds arbetet med att prata med grannar, Regin Skåne och parallellt hitta intressenter som vill bygga här, sa Christian Alexandersson.

Planen är att bostäderna ska bli bostadsrätter men radhusen kan man även tänka sig som äganderätter.
– En bättre mix av boendeformer eftersträvas i Landskrona och i området häromkring, sa Kenneth Håkansson som i den bästa av världar tror att framtagandet av en ny detaljplan kan ligga framme om ett år och att man därmed kan hoppas på byggstart till hösten 2017.
– Om man sen bygger allt i en eller två etapper får marknaden avgöra men det finns många intressenter som vill in i Landskrona idag, avslutade han.

Överläkarvillan från 1909 kommer att rustas upp och högst troligt innehålla fyra lägenheter om 80 kvm vardera. Eventuellt kan det bli fråga om att en förskola etablerar sig i huset.
Överläkarvillan från 1909 kommer att rustas upp och högst troligt innehålla fyra lägenheter om 80 kvm vardera. Eventuellt kan det bli fråga om att en förskola etablerar sig i huset.
Arkitekt Mats White berättar om planerna för området.
Arkitekt Mats White berättar om planerna för området.
Höghuset med sina 55 lägenheter.  Radhus i två byggnader om sammanlagt tio lägenheter om vardera ca 95 kvm samt fyra lägenheter i Läkarvillan.
Höghuset med sina 55 lägenheter. Radhus i två byggnader om sammanlagt tio lägenheter om vardera ca 95 kvm samt fyra lägenheter i Läkarvillan. Illustration: Jais arkitekter.

 

Till arkivet