Annons

Klartecken för Biltema

Entrén kommer att ligga mitt på den cirka 100 meter långa sidan som sträcker sig mot väster. Varuhuset kommer att ligga utmed Österleden med ÖB som närmsta granne.

Entrén kommer att ligga mitt på den cirka 100 meter långa sidan som sträcker sig mot väster. Varuhuset kommer att ligga utmed Österleden med ÖB som närmsta granne.

För fyra år sedan presenterades planerna på Biltemas etablering i Landskrona.
Sedan dess har det varit förhållandevis tyst. Nu har emellertid Buffin Real Estate Sweden AB, vilka bygger och äger Biltemas varuhus lämnat in en bygglovsansökan och igår gav stadsbyggnadsnämnden klartecken till bygget som kommer att inhysa stadens hittills största säljyta.
– Byggnaden blir i två plan med en sammanlagd försäljningsyta om 4840 kvadratmeter, säger  Linda Warming biträdande stadsarkitekt.

Annons
 

Biltemas varuhus ser i stort sett likadana ut över hela landet.
– Här kommer vi dock att få se ett rundat hörn med glaspartier. Det blir det första i landet, menar Linda Warming.

På fredag justeras nämndsprotokollet.
– Fjorton dagar därefter vinner beslutet laga kraft, säger Anette Drivmo, administrativ chef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Innan spaden kan sättas i jorden ska en upphandling av entreprenaden göras. Knappt ett år tar det sedan att uppföra ett Biltema-varuhus vilket gör att till nästa vår,  kan det så hett efterlängtade varuhuset slå upp sina portar. Detta under förutsättning att det under mark inte finns några dolda fornlämningar. Något kommunen höjer ett litet varnade finger för inte minst med närliggande DSV i minnet.
– Påträffas fornlämningar i samband med markarbetet ska detta omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas, skriver man i bygglovshandlingarna.

Uppmuntras cykla till bilvarhuset
Teknik- och serviceförvaltningen vill främja att Landskronaborna tar cykeln till Biltema.
– Vi anser att cykeltrafiken bör uppmuntras och värnas eftersom området ligger på kort avstånd från centrum. I anslutning till butiken saknas cykelparkering. För att undvika cyklar som ställs fritt lite här och var bör ställ placeras i närheten av entrén, skriver förvaltningen i sitt remissvar till bygglovsansökan och vill även se en attraktiv och välkomnande miljö kring entrén, vilket man anser saknas i bygglovsansökan.
– Vi saknar en mer tilltagen entréyta med plats för cykelställ, någon bänk och papperskorg och grönska som skapar en mer attraktiv och inbjudande miljö.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser