Annons

Fler “medborgarmotioner” från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet lämnade idag in ytterligare två motioner som har sitt upphov utanför partiet.

Partiet har tidigare föreslagit att alla Landskronabor ska kunna skicka egna medborgarförslag direkt till fullmäktige. Förslaget fick dock inget gehör och V ger därför intresserade privatpersoner och föreningar möjligheten att skicka sina medborgarförslag via Vänsterpartiet.

Annons
 

Nyligen lämnade partiet in en motion som egentligen kom från Feministiskt initiativ, ett parti som saknar eget fullmäktigemandat i Landskrona. Den här gången är det två privatpersoner som står bakom idéerna – som kommunalpolitikerna nu tvingas diskutera, eftersom förslagen lämnas in som motioner av Vänsterpartiet.
– Vi vill visa att det finns mycket engagemang och många bra idéer utanför partipolitikens snäva krets, säger Henning Süssner Rubin, Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Och det ena förslaget skickades för övrigt först till kommunen, utan någon brydde sig särskilt mycket om det.

DE nu aktuella motionerna har fått rubrikerna ”Ge lokalt aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter” samt ”Bostad först i Landskrona”.

I den första motionen önskar Vänsterpartiet och privatpersonen att reglerna för kommunalt aktivitetsstöd till föreningslivet i Landskrona ändras så att stöd utgår även för personer som har fyllt 65 år under det halvår som ansökan avser.

I den andra motionen som handlar om det beprövade systemet ”Bostad först” yrkas att individ- och familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett försöksprojekt med bostad först inom ramen för nämndens övergripande arbete inom området samt att förvaltningen förhandlar med Landskronahem om att upplåta fem lägenheter till försöksprojektet “Bostad först”.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser