Skola firar med minisemlor

Fest på minifastlagsbullar vankas det på Glumslövs skola sedan man nått höga nått långt i sitt kvalitetsarbete.
Fest på minifastlagsbullar vankas det på Glumslövs skola sedan man nått höga nått långt i sitt kvalitetsarbete.
Fest på minifastlagsbullar vankas det på Glumslövs skola sedan man nått höga nått långt i sitt kvalitetsarbete.
Fest på minifastlagsbullar vankas det på Glumslövs skola sedan man nått höga nått långt i sitt kvalitetsarbete.

På fredag blir det ett ordentligt fastlagsbullskalas på Glumslövs skola.

Goda resultat ska firas. På fredag dekoreras matsalen i Glumslövs skola med ballonger och fram på borden ställs inte mindre än 500 minifastlagsbullar.
– Vi har granskats av Qualis och fått höga poäng. Det firar vi genom att bjuda alla elever och personal på semlor, säger rektor Monica Sandell.

Efter granskningen, som utfördes i november 2015, fick Glumslövs skola 113 poäng av 126 möjliga.

Arbetet med Qualis startade år 2010. Skolan granskades första gången i oktober 2012 och fick då 88 poäng och blev således certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem, där kravet är minst 60 poäng totalt .

Under de senaste åren har omfattande revideringar genomförts av Qualis kvalitetskriterier utifrån ny skollag och nya läroplaner. Bland annat har skollagens krav på ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete förts in i kriterierna. Vid denna granskning i november 2015, uppgår poängen till 113 och skolan är fortfarande certifierad.

Glumslövs skola har nått långt i sitt kvalitetsarbete och styrkorna finns främst inom Kunskaper och färdigheter, Trygghet och trivsel samt Organisation.

”Ett flerårigt arbete med trygghet och trivsel har gett god effekt. I klassrummen råder arbetsro och vi möter många engagerade elever och lärare. Eleverna upplever att lärarna utmanar dem i deras lärande och att de erhåller goda kunskaper.”, skriver granskarna i sin rapport och nu belönas alltså personal och elever med ett litet kalas.

Till arkivet