Malvan flyttar in i Grindstugan

Det blir inga bodar i avvaktan på att Grindstugan byggs om för Malvan.
Nu är det helt klart att Grindstugan blir Malvans nya lokaler.
Nu är det helt klart att Grindstugan blir Malvans nya lokaler.

Nu står det helt klart att Grindstugan blir föreningen Malvans nya hemvist.

Vid måndagens fullmäktige beslutades att Grindstugan på Artillerigatan ska iordningställas åt den ideella föreningen Malvan. Arbetet med detta kan dessutom sättas igång direkt.

Kommunstyrelsen hade förordat att arbetet med Grindstugan skulle påbörjas så snart beslut tagits om byggstart på Jönsaplan, där Malvan idag har en del av den tidigare Venterminalen.

Långt gångna planer finns på att anlägga ett hotell med spa-anläggning på Jönsaplan, något som medför att Malvans verksamhet på platsen måste flytta. Så snart byggstart är spikat för det nya hotellet skulle Grindstugan fixas till åt Malvan. Den tågordningen ansåg KS skulle gälla.

Något Lars Wallsten (S) ansåg var att krångla till saken. Han yrkade på att-satsen skulle strykas så att Malvan inte riskerade att bli husvilla under en period. Detta var något som Stefan Olsson (SD) också gav sitt stöd åt. Därmed var saken klar, teknik-och serviceförvaltningen kan omgående påbörja arbetet med anpassa lokalerna efter Malvans verksamhet. Till ändamålet anslog kommunfullmäktige 1,5 miljon kronor.

Lokalerna så som de är idag är i behov av renovering och i denna kommer att beaktas de regelverk som finns för den typ av verksamhet som Malvan bedriver. I samband med renoveringen kommer så mycket som möjligt av inventarierna i nuvarande lokaler att användas. Projektering, upphandling och renovering beräknas ta sammanlagt ett halvår, så med lite flyt kan Malvan redan till höst bjuda in till invigning av de nya lokalerna.

Till arkivet