Fortsatt förhoppningsfullt till Europaspåret

Bild från Europaspårets hemsida
Bild från Europaspårets hemsida
Bild från Europaspårets hemsida
Bild från Europaspårets hemsida

Det blev en stark skånsk start i Sverigeförhandlingen när dessa inleddes i måndags.
Än råder det dock tystnad kring Landskronas planer på en järnvägstunnel till Köpenhamn.

I måndags inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsbana med budöverlämning i Stockholm. För Skånes del föreslogs tre stopporter för det framtida höghastighetståget, dessa är Hässleholm, Lund och Malmö.

Från regionens sida  är man glada då detta är helt i linje med vad som presenterats därifrån.
– Skåne är vinnare. Sträckningen och de stationslägen som vi presenterat i Skånebilden förordas av förhandlarna, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Chefsförhandlarna lyfte speciellt fram Skånebanans betydelse och kommer framöver att rekommendera Trafikverket att göra kapacitetsstärkande insatser både på sträckningen mellan Helsingborg och Kristianstad (Skånebanan) och den mellan Lund och Malmö.
– Det är glädjande att förhandlarna pekar ut Skånebanan som ett betydelsefullt anslutande järnvägssystem för att stärka nyttan av höghastighetsjärnvägen och att de ska utreda möjligheten att trafikera Köpenhamn. Förhandlarna har tidigare aviserat att de kommer att utreda en eventuell HH-förbindelse vilket också är positivt. Det vi saknar är en tydligare prioritering av Västkustbanan, säger Henrik Fritzon.

Vare sig regionens eller regeringens företrädare i förhandlingen nämner Landskrona, som bekant kör ett eget spår, Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.
– Sverigeförhandlingen är nu inledd och detta är väldigt positivt för Landskrona stad och Europaspåret. Framför allt på grund av att Sverigeförhandlingen i nästa steg innebär att den svenska regeringen ska ta kontakt med den danska regeringen och inleda diskussioner om en ny, framtida Öresundsförbindelse, säger Mattias Schriever-Abeln, Landskronas stads samordnare för utredningsarbetet kring Europaspåret.

– Då Europaspåret är lika mycket ett danskt som ett svenskt projekt så har vi märkt ett tydligt intresse från de danska företrädarna och detta är naturligtvis centralt för Europaspåret när de gäller de kommande samtalen med den svenska regeringen, säger han och bedyrar samtidigt att Landskrona stad på inget sätt gett upp kampen om en andra fast förbindelse över, eller snarare under Öresund.

– Landskrona stad ser fram emot den kommande processen kring Sverigeförhandlingen och kommer under 2016 att fortsätta arbetet med att informera aktörer på olika nivåer om Europaspåret och dess fördelar, avslutar Mattias Schriever-Abeln.

Läs mer:

 

Till arkivet