Byggprogram får utmärkelse

Bygg – och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet har blivit branschrekommenderade av Byggnadsindistrins yrkenämnd. Lärare Mikael Persson (med blocket i handen) är glad över detta. På bilden hälsar han och hans kollega Ulf Bengtsson på eleverna Waleed Kareem och Oskar Klingberg då de gjorde sin praktik på Västerpark i höstas.
Bygg – och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet har blivit branschrekommenderade av Byggnadsindistrins yrkenämnd. Lärare Mikael Persson (med blocket i handen) är glad över detta. På bilden hälsar han och hans kollega Ulf Bengtsson på eleverna Waleed Kareem och Oskar Klingberg då de gjorde sin praktik på Västerpark i höstas.
Bygg – och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet har blivit branschrekommenderade av Byggnadsindistrins yrkenämnd. Lärare Mikael Persson (med blocket i handen) är glad över detta. På bilden hälsar han och hans kollega Ulf Bengtsson på eleverna Waleed Kareem och Oskar Klingberg då de gjorde sin praktik på Västerpark i höstas.
Bygg – och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet har blivit branschrekommenderade av Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Lärare Mikael Persson (med blocket i handen) är glad över detta. På bilden hälsar han och hans kollega Ulf Bengtsson på eleverna Waleed Kareem och Oskar Klingberg då de gjorde sin praktik på Västerpark i höstas. Till höger står platschef Ingvar Andersson från MVB

Byggprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet har i dagarna blivit branschrekommenderade av Byggnadsindustrins yrkesnämnd vilka skapat nya och skärpta kriterier. Utmärkelse är en kvalitetsmärkning för att skolan och programmet som bedriver en verksamhet som går i linje med byggbranschens krav och förväntningar för en god utbildning.
– I kriterierna som ingår finns bland annat att skolan har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetar för att öka mångfalden, har en systematisk uppföljning av elevernas praktik, lärartäthet och god samverkan med branschen med mera, säger Mikael Persson, en av lärarna på det populära programmet.

Läs även: Utbildningen med höjdarpraktik som leder till jobb

Till arkivet