Annons

Debatt: Sven Svederberg: Ett förbrukat förtroende

debatt_sven_svederberg

Sven Svederberg irriterat sig på som han menar uppkomlingar som tappat kontakten med verkligheten. Foto: Privat.

I dessa dagar har vi fått veta att livet är gott vid Kommunals ”köttgrytor”. De utvalda kan äta, bo, dricka och supa på medlemmarnas bekostnad. Fackförbundet Kommunals tredje vice ordförande och kassör Anders Bergström tvingades avgå efter förbrukat förtroende. Fram till pensionen blir belöningen för ”väl genomfört arbete” en arbetsfri månadslön på 56463 kr och totalt ungefär två miljoner kronor. Har han utöver detta även ha en av Kommunal betald pensionsförsäkring?

Anders Bergström har också haft uppdrag i 37 olika styrelser och kommittéer. Han har deklarerat för en inkomst 2014 på 1,46 miljoner kr och har således haft en månadslön på drygt 122000 kr. Man kan tro att han även rikligt arvoderats för sina sidouppdrag. Eftersom inga av hans arvoden betalats in till Kommunal (Expressen) får man förmoda att han skött uppdragen på sin fritid. Hur många timmar har en vecka för en fackpamp?

Även resten av ledningen i Kommunal har liknande löner och deklarerar för inkomster långt över vad man kunde förvänta sig med tanke på lönen.

Jag tycker mycket om det Sverige står för. Men det jag inte kan acceptera är att de som företräder medlemmarna som förtroendevalda lever under villkor där man helt fjärmat sig från de man ska företräda. Anders Bergström lön verkar vara ca 100 000 kr högre i månaden än vad en lågbetald kommunalanställd har.

Det kan finnas anledning att granska Kommunals ordförande Annelie Nordströms´ pension. Hon har rätt till ca 60 000 kr per månad i pension under tre år. Om hon hunnit fylla 60 år innan hennes anställning upphör har hon rätt till pension fram tills dess hon fyller 65, alltså hela fem år.  Om hon inte avgår förrän vid kongressen i maj kan hon mycket väl med hjälp av innestående semester ha sin anställning kvar tills hon fyllt 60. Det kan finnas full anledning för henne att försöka hålla sig kvar. Ingen dålig ersättning för sex år som ordförande i Kommunal.

En del tror att när de klättrat tillräckligt högt i karriären kan de göra som de själva tycker och tror att blir osårbara. Tack för en fri press!

Varför ska de ha en rundhänt pension i förtid och en arbetsfri inkomst när man missköter sig, när de som sköter sig snällt får jobba fram till pensionsdagen.

Borde det inte räcka med en väldigt hög lön?

Sven Svederberg
Ordförande Centerpartiet
Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser