Annons

Fotostaden växer och tar form

Landskrona stads ambitioner när det gäller att visa det bästa av internationellt och svenskt samtida fotografi har på inget sätt avtagit. Det vankas fotofestival även till sommaren. Staden har dessutom dagarna innan jul tagit ytterligare steg mot att utgöra ett skandinaviskt lärdomscentrum för fotografins teori och historia.

Nyligen skickade fritid- och kulturförvaltningen in två ansökningar till PRV (Patent – och Registreringsverket) om registrering av varumärkena  ” Sveriges fotografiska museum” samt ”Sveriges fotohistoriska museum”

Annons
 

Samtidigt har museet skrivit ett avtal om överlåtelse av naturfotografen och författaren Astrid Bergman Sucksdorffs bildarkiv och samlingar. Fotografen och författaren har givit ut ett stort antal böcker om djur och natur för både barn och vuxna. 1984 tilldelades hon Astrid Lindgren-priset.

När sedan ”Sveriges fotohistoriska museum” ska inredas finns planer på att visa en samling kameror. Landskrona stad har nämligen för avsikt att förvärva en samling svensktillverkade och svenskkonstruerade kameror som en samlare i Umeå innehar.  Köpeskillingen har av säljaren angivits till 1,5 miljoner kronor. För finansiering av kamerasamlingen har, eller kommer, Landskrona stad inlämnat flera ansökningar till stiftelser. Redan har Sparbanksstiftelsen Öresund beslutat att bevilja ett anslag på 150 000 kr till projektet ”Trygga bevarandet av en samling svensktillverkade kameror med placering på ett Svenskt fotohistoriskt museum i Landskrona”.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser